Varro Vooglaid ja Markus Järvi võtavad saate “Fookuses” fookusesse Kanada parlamendi ülemkojas heaks kiidetud seadusemuudatuse, mille tulemusena saab hakata ühiskonnale karistuse ähvardusel niinimetatud sooideoloogiat peale suruma. Otsus näitab, kuidas ideoloogiline diktatuur tõmbab järk-järgult haaret koomale.

“Ideoloogiline diktatuur tuleb selles seadusemuudatuses välja oma reaalses tegelikkuses, nii et me me näeme, et tegelikult ongi tegemist ideoloogilise diktatuuriga,” kommenteerib Varro Vooglaid Kanada parlamendi ülemkoja otsust.

“Kuigi me oleme mitmeid kordi varem kasutanud väljendit “ideoloogiline diktatuur”, siis tundub, et paljud inimesed on seda pidanud sõnakõlksuks või liialduseks, aga tegelikult [see seda] ei ole. Me näeme, kuidas kehtestatakse inimmõistusega radikaalselt vastuolus olevat ja tervet mõistust eiravat ideoloogiat, mida surutakse inimestele peale kriminaalkaristuste ähvardusel,” räägib Vooglaid ja toob välja ideoloogilise diktatuuri baasprintsiibi: “Sa kas võtad selle ideoloogilise positsiooni omaks või hakatakse sind karistama.”

Markus Järvi kirjeldab olukorda, mis sooideoloogiaga mittenõustujat võib Kanadas ees oodata:

“Need kes, keelduvad absurdse sooideoloogia kaasa minemast, võivad sattuda föderaalse tribunali uurimise alla. Kui tribunal peab vajalikuks seaduserikkumise lõpetamiseks näiteks trahvi või mitterahalist karistust, ent inimene keeldub sellele kuuletumast, siis võib juba järgneda ka vabadusekaotus kohtu solvamise eest.”

“Seda tehakse kõike olukorras, kus ideoloogia, mida peale surutakse, pole enam isegi homoideoloogia, vaid selle sisuks on juba inimese soolise identiteedi lõhkumine, mis on inimmõistusele täiesti vastuvõetamatu kontseptsioon,” toonitab Järvi ja lisab, et eelkõige on Kanadas löögi all ühiskondlikel võtmepositsioonidel olevad isikud nagu õpetajad, professorid, avalikud teenistujad ja sotsiaaltöötajad.

Saates “Fookuses” tuleb veel juttu Toronto ülikooli psühholoogiaprofessori Jordan Petersoni vastuseisust ideoloogilisele diktatuurile ning vaadeldakse selle otsuse võimalikke mõjusid ka Eesti kontekstis.

Hiljuti võttis Kanada senat ehk parlamendi ülemkoda kõiki muudatusettepanekuid eirates vastu liberaalist peaministri Justin Trudeau administratsiooni poolt välja töötatud seadusemuudatuse, millega lisati inimõiguste seadusesse ja kriminaalkoodeksi vihakuritegude sektsiooni mõisted “sooline eneseväljendus” ja “sooidentiteet” kui keelatud diskrimineerimise alused.

Seadusemuudatus võeti vastu häältega 67 : 11 ja kannab nime “Bill C-16”. Selle jõustudes saab hakata niinimetatud sooneutraalsuse ideoloogiat ühiskonnale jõuga peale suruma ja sellega mittenõustujaid kohtulike karistuste ähvardusel vaikima sundida.

Vaadake lisa videost!