Saates “Fookuses” kõnelevad Varro Vooglaid ja Markus Järvi “Pariisi manifestist”, vaadates tagasi eelmisel nädalal toimunud arutelule Tartu ülikooli kohvikus. Saates tuleb juttu ka sellest, kas heaks eestlaseks ja heaks eurooplaseks olemine välistavad teineteist. 

Miks peaks eestlane arutlema Euroopa säilimise ja tõelise Euroopa olemuse teemadel? Miks on see oluline olukorras, kus Euroopa Liidu keskvõimu pahemideoloogia sekkub iga päevaga üha diktaatorlikumaks muutudes liikmesriikide ellu ja üritab oma poliitikatega suretada liikmesriikide viimaseid autonoomiariismeid ja rahvuslikke eripärasid?

“Ühelt poolt me ilmselt kõik nõustume sellega, et me tahame olla osa Euroopa kultuuriruumist. Meie identiteedi oluline osa on see, et me oleme ajaloolises, kultuurilises ja religioosses plaanis eurooplased,” tõdeb Varro Vooglaid, tunnistades, et samas seisneb suur oht selles, kui Euroopa identiteeti pakendatakse midagi sellist, mis on tõelise eurooplase identiteedile vastuvõetamatu.

“Väga sageli räägitakse meile Euroopa võimuringkondade poolt Euroopa identiteedist ja euroopalikest väärtustest, kuid keeldutakse sisuliselt määratlemast, mida nende mõistetega silmas peetakse,” räägib Vooglaid.

“Kersti Kaljulaidi nägemus sellest, mida euroopalikud väärtused tähendavad, võrdub ilmselt reservatsioonideta toetusega Euroopa Liidu ideoloogilistele ja poliitilistele ambitsioonidele. Kui seda aga nii vaadata, siis mina ütlen ausalt, et ma ei tahagi olla hea eurooplane. See ei tähenda olla hea eurooplane, et võtta omaks võimuringkondade ambitsioonid. Olla hea eurooplane tähendab midagi mõõtmatult enamat.”

Vaadake-kuulake lisa saatest!