Saates "Fookuses" analüüsime Tallinna halduskohtu murrangulist otsust, mis kritiseerib põhjalikult valitsuse vaktsineerimissundi ja teisi koroonameetmeid, mis kohtuotsuse kohaselt olid põhiseaduse vastased ja kodanike põhiõigusi rängalt riivavad. Stuudios arutlevad Varro Vooglaid ja Markus Järvi.

Tallinna halduskohus tunnistas hiljuti, et kuna koroonatõendi olemasolu oli seatud tingimuseks põhiõiguste realiseerimisele, kujutas koroonatõendi nõue endast kaudset vaktsineerimise kohustust ning riivas mitmeid inimeste põhiõigusi.

Samas seisab kohtuotsuses, et valitsusel polnud volitust kohustada isikuid oma terviseseisundit koroonatõendi esitamisega tõendama ega eraõiguslikke isikuid seda tõendit kontrollima ehk teostama järelevalvet ja töötlema eriliigilisi isikuandmeid.

Kohtuotsuse sisu ja laiemat ühiskondlikku mõju analüüsivad Markus Järvi ja Varro Vooglaid.

Vaadake lisa saatest!