Objektiivi "Fookuses" on seekord aasta ema tiitli ümber lahvatanud palagan, mille käigus nõudsid pahemliberaalsed ideoloogilised terroristid Naisliidu esinaiselt Siiri Oviirilt vabandamist perekonna ideaali esiletõstmine eest viimase 20 aasta jooksul. Sellised nõuded kuuluvad halva huumori valda ning need tuleb kärmesti kuu peale saata, on Markus Järvi ja Varro Vooglaid veendunud.

Facebooki keskonnas Virginia Woolf sind ei karda alustatud feministliku kampaania eestvedaja Kadi Kriit tõdeb, kuidas on suisa uskumatu, et aastal 2017 kehtib justkui nõue, et emal peaks olema vähemalt kaks last ja need peavad olema üles kasvatatud koos abikaasaga.

"See nõue on solvav emade jaoks, kes näevad suurt vaeva, et oma last või lapsi üksi kasvatada või kes kasvatavad lapsi koos elukaaslasega, kes pole nende abikaasa – selle all peame silmas ka kahe emaga perekondi."

Kampaania on üles piitsutanud mitmeid hüsteeriaga piirnevaid reaktsioone aasta ema tiitli väljaandja Siiri Oviiri ja Naisliidu suunal, millest paljud nõuavad avalikku vabandust perekonna ideaalide esiletõstmise eest.

Vooglaiu ja Järvi hinnangul on sellised nõuded ja arvamused äärmuslikud, ühiskonda lõhestavad ja sügavalt revolutsioonilised asetades eesmärgiks perekonna kui ühiskonna alusväärtuse lammutamise ning seda ideaalina esile tõstvate inimeste häbimärgistamise ning terroriseerimise.

Sellise terroriga ei saa mingil juhul nõustuda ning praegu võib siiralt tunnustada Naisliidu otsust aasta ema kandidaatidele esitatavad kriteeriumid muutmata jätta.

Vaata lähemalt videost!