Saade "Fookuses" on seekord pühendatud paavst Paulus VI õpetuslikule dokumendile "Humanae vitae", mille ilmumisest möödus tänavu juulis 50 aastat. Paavstlik ringkiri kordab Kiriku 2000-aastast õpetust, mille järgi on rasestumisvastaste vahendite kasutamine lubamatu. Varro Vooglaid ja Markus Järvi selgitavad, milline maailmavaade sellest õpetusest läbi kumab läbi ja miks Kirik niimoodi õpetab.

25. juulil 1968 ilmus paavst Paulus VI entsüklika "Humanae vitae", mis kordas kahe tuhande aasta vältel järjepidevalt esitatud Kiriku õpetust, mille kohaselt on rasestumisvastaste vahendite kasutamine on inimloomuse, loomuseaduse ja abielu sügavama dimensiooniga selges vastuolus ning seega ühemõtteliselt ebamoraalne.

Markus Järvi ja Varro Vooglaid selgitavad eelpool mainitud entsüklika valguses, kuidas rasestumisvastaste vahendite kasutamine on viinud tõsise kultuurilise murranguni, mille keskmes on seksuaalsuse lahutamine prokreatiivsest ehk uue elu eostamist silmas pidavast mõõtmest.

Kontratseptiivse vaimsuse levik on kutsunud esile seksuaalrevolutsiooni, tõuganud abielu ja perekonna institutsiooni enneolematusse kriisi ning loonud meie ümber kõlvatuse kultuuri, kus inimesed pole enam võimelised suhtestuma enam sügavamal tasandil inimestena, vaid naudingu objektide ja subjektidena.

Antud teemat käsitledes hoiatas Paulus VI prohvetlikult: "Ausameelsed inimesed võivad veelgi enam veenduda nende kindlate põhimõtete õigsuses, millel Kiriku õpetus selles osas baseerub, kui nad võtavad vaevaks mõtiskleda kunstlike sündimuse kontrolli meetodite tagajärgede üle. Kaalutlegu nad kõigepealt, kuivõrd avar tee avataks sellega truudusetusele abielus ja üldisele moraali langusele. Ei ole vaja olla kuigi kogenud teadmaks, et inimene on nõrk, ja mõistmaks, et inimesed – eelkõige just noored, kes on selles osas eriti kergesti haavatavad – vajavad moraaliseadusele truuks jäämiseks julgustamist ning on kuritegelik anda neile lihtne vahend selle järgimisest kõrvalehiilimiseks."

"Samuti on karta, et mees, harjudes ära rasestumisvastaste vahendite kasutamisega, kaotab lõpuks lugupidamise naise vastu, ei hooli enam tema füüsilisest ja hingelisest tasakaalust ning jõuab selleni, et peab naist üksnes isiklike naudingute saamise vahendiks, mitte aga oma austatud ja armastatud kaaslaseks," lisas kirikupea.

Miks ja kuidas on kontratseptiivne kultuur kõige sügavamalt seotud abielu kriisiga, kuulake juba saatest.

Head kaasamõtlemist!