Eesti võimuringkondades on juurdunud justkui uue tsiviilreligioonina vasakliberaalne globalistlik ideoloogia, mis on meie põhiseaduse aluseks olevate ideaalide ja põhimõtete suhtes otseselt vaenulik, arutlevad Markus Järvi ja Varro Vooglaid selle nädala saates "Fookuses".

Nagu saate algusosas selgitatakse, on avalikus arutelus ja ennekõike peavoolumeedias eksperdiks tituleeritud terve rida nn arvamusliidreid ehk isikuid, kellele on selle sildi kaelariputamisega loodud eriline autoriteet, mille tõttu peaks avalikkus neid kuulama ja nende seisukohti eriti tõsiselt võtma. Sageli ei ole nende ekspertide näol tegu aga kellegi muu kui uute ideoloogiatöötajatega.

Sellise käitumismustri näitlikustamiseks osutavad Vooglaid ja Järvi aastast 2004 Tartu Ülikooli sotsiaal- ja haridusteaduskonna riigiteaduste instituudi rahvusvaheliste suhete õppetooli Balti poliitika professori ja aastast 2000 Eesti Välispoliitika Instituudi juhatuse esimehena tegutsenud Andres Kasekampi avaldusele Eesti Televisiooni hommikusaates "Terevisioon", mille kohaselt olevat nägemus, nagu oleks riik mõeldud oma rahvale, mitte lihtsalt rahvuslus, vaid lausa marurahvuslus.

Sellised avaldused, mis peegeldavad Interrinde aegadest tuttavat retoorikat ning on põhiseaduse aluseks oleva rahvusriigi ideaali suhtes selgelt põlglikud, jäävad juba pikemat aega ilma kohase kriitilise tähelepanuta, kuna need kajastavad Eesti võimustruktuuridest põhjalikult läbiimbunud vasakliberaalset globalistlikku ideoloogiat.

"Sellist retoorikat, nagu siin praktiseerib Andres Kasekamp, ei tohi lasta lihtsalt mööda, nagu selles ei olekski midagi erilist, sest see on otseselt vaenulik meie põhiseaduse aluseks olevate ideaalide suhtes – see naeruvääristab ja häbimärgistab neid ning lähtub eesmärgist neid ideaale kõrvale tõrjuda," ütles Varro Vooglaid, kõrvutades Kasekampi avaldusi põhiseaduse preambulasse kirjutatuga, mille kohaselt on Eesti riik rajatud "pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus" ning selleks, et tagada "eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade".

"Põhiseaduse preambulas on väga selgelt fikseeritud rahvusriigi ideaal ehk ideaal, mille kohaselt on Eesti riik loodud Eesti rahva jaoks. Ja selle kohta ütleb rahvusringhäälingusse eksperdina kõnelema kutsutud inimene, et see on marurahvuslus ehk ilmselgelt midagi väga halba, eemaletõukavat ja vastikut. Tegelikult on see skandaal, et rahvusringhäälingus propageeritakse sellist hoiakut – see ei ole naljaasi ega üldse vastuvõetav. Vastupidi, see näitab, et need struktuurid on langenud selliste jõudude kätte, mis on meie riigi ja põhiseadusliku korra aluseks olevate ideaalide suhtes otseselt vaenulikud."

Markus Järvi sõnul on siin tegu väga huvitava psühholoogilise eksperimendiga just selles osas, kui kaugele suudetakse sellise ideoloogia pealesurumisega minna.

"Millest me räägime? Me räägime sellest, et meie riik ei ole meile ning kes väidab vastupidist, see tembeldatakse kas marurahvuslaseks, natsiks või mingiks muuks elajaks, kes tuleb igal juhul kuhugi ühiskonna perifeeriasse ära isoleerida. Ehk kokkuvõtlikult sisendatakse meile: selline ideoloogia on kurjast, mis ütleb, et riik kuulub oma rahvale. Kui nüüd üks rahvas neelab tõepoolest alla sellise konksu, et on valmis globalismi nimel oma enda suveräänsusest, ideaalidest ja iseotsustamise õigusest loobuma, siis see rahvas tõesti seda riiki ja iseseisvust ei vääri," selgitas ta.

"Eks iseseisvus olegi ju ära antud. See ei ole enam midagi niisugust, millest tuleks rääkida ainult vaikselt köögilaua taga, vaid asi, mida tuleb avalikult tunnistada – meil ei ole enam iseseisvat riiki. Iseseisvus on ära antud nii vaimselt, poliitiliselt, majanduslikult, sõjaliselt, kultuuriliselt kui ka igas muus aspektis. Üks asi on see, et iseseisvus on antud ära. Aga veel hullem on see, et inimesed, kes peaks seisma põhiseaduslike ideaalide kaitsel, töötavad hoopis nende äraandmise nimel," lisas Vooglaid ja küsis, kui palju me näeme selliseid võimupositsioonidel olevaid inimesi, kes töötavad avalikult selle nimel, et suurendada, mitte vähendada Eesti riigi poliitilist iseseisvust.

Vooglaiu sõnul oleme väga olulises mõttes tagasi olukorras, kus viibisime nõukogude ajal, sest just nagu toona, nii on ka nüüd põlu all tõelise riikliku iseseisvuse ideaal, rahvusliku ja kultuurilise eneseteadvuse ideaal, perekonna ja abielu ideaal ning ka kristliku religiooni ideaal.

"Laulupeol Eestit vabaks laulnud rahvuslast nimetas Interrinne marurahvuslaseks ja natsistiks. Nüüd on siis olukord enam-vähem sama – marurahvuslaseks ja natsistiks nimetataks põhimõtteliselt sama asja eest, ainult et Interrinde positsioon on saanud ametlikuks ideoloogiaks. Niisiis oleme koloniseerinud Eesti ära ise, nii-öelda omaalgatuslikult – Interrinne on saanud peavooluks. Vähe sellest, Interrinne kasutab täna häbimärki "putinist" nende kohta, kes tahavad seista iseseisva Eesti riigi ideaali eest," arutles Järvi.

Veel peatuvad Vooglaid ja Järvi sellel, et ilmselt hakkab aina laiemalt pealetungiv võõras ideoloogia omandama üha enam diktatuurilist vormi, kuigi esialgu püütakse seda peale suruda ilma nii-öelda hambaid paljastamata. Samuti räägitakse sisepaguluse probleemi laienemisest ning justkui tsiviilreligiooni kehtestamisest ja jutlustamisest võimupositsioonidel olevate jõudude poolt.

Vaata lähemalt videost!