Objektiivi "Fookuses" on tänaseks palju kõmu tekitanud ÜRO rändelepe, milles on õigusega nähtud suurt ohtu riiklikule suveräänsusele ja sõnavabadusele. Globalismi vaimus üritatakse leppe kaudu rahvusvahelisse õigusesse sisse tuua ideed, et migratsioon on inimõigus ning riikide poliitika oma piiride kaitsel igand, tõdevad Varro Vooglaid ja Markus Järvi.  

10.–11. detsembril Maroko pealinnas Marrakeshis allkirjastatav Ülemaailmne Turvalise, Korrapärase ja Regulaarse Rände Leping on tänaseks sattunud suure kriitika alla, kuna käsitleb migratsiooni inimõiguse sarnase hüvena, mille kaitsele peaksid asuma kõik lepinguga liitunud riigid.

Markus Järvi ja Varro Vooglaid kommenteerivad leppe sisu ja selle allkirjastamise ümber Eestis lahvatanud skandaali. Migratsioonilepet pole esitatud isegi mitte parlamentaarse arutelu objektiks, vaid sellest on vaikselt üritatud teha president Kersti Kaljulaidi soolot ÜRO-s.

Rändeleppe peamine problemaatiline aspekt seisneb selles, et migratsioonist hakatakse selles kujundama äärmusliku globalistliku ideoloogia vaimus inimõiguse sarnast hüve, mille ees peavad painduma riikide suveräänsuspoliitikad ja riigipiirid.

Lisaks nähakse leppe 17. eesmärgis ette riikliku kontrollimasina sisseseadmist migratsiooniga seonduvate teemade positiivse kommunikatsiooni edendamiseks. "Me võtame endale kohustuseks elimineerida igasugune diskrimineerimine, mõista hukka rassistlikud, rassiliselt diskrimineerivad, vägivaldsed, ksenofoobsed ning eelnevaga seotud sallimatud väljendusviisid, teod ja ilmingud kõikide immigrantide vastu ning võidelda selliste väljendusviiside, tegude ja ilmingute vastu kooskõlas inimõigusi käsitleva rahvusvahelise õigusega," sedastatakse leppes.

Migratsioonileppega liitunud riigid kohustuvad edendama "sõltumatut, objektiivset ja kvaliteetset kajastust meediaväljaannetes, mis hõlmab ka internetipõhist informatsiooni, mille juurde kuulub meediatöötajate harimine ja vastuvõtlikumaks muutmine migratsiooniga seotud küsimustes ja terminoloogias."

Selline suundumus on aga otsene oht sõnavabadusele ja eelkõige "neljanda võimu" ehk ajakirjanduse ja meedia niigi kaheldavale sõltumatusele riigist, tõdevad saate autorid.

Vaadake lisa videost!