Ungari sõdurid Unagri Serbia piiril 18.11.2020. Foto: Scanpix

2004. aastal asutatud Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet otsustas peatada oma tegevuse Ungaris, kuna riik saadab Serbiast tulnud ebaseaduslikud sisserändajad sinna tagasi.

Frontexi otsus lähtub eelmise aasta 17. detsembri Euroopa Kohtu lahendist, millega Ungaril keelati ebaseaduslike sisserändajate Serbiasse tagasi saatmine, vahendab Visegradi uudisteportaal ReMix.

Detsembrikuises Kohtu otsuses sätestatakse, et ebaseaduslike sisserändajate Ungari politsei poolt mõne meetri kaugusele Ungari piirest välja viimine, maa-alale, kus "pole mingisugust infrastruktuuri", ei ole kooskõlas Euroopa Liidu "väljasaatmise" direktiiviga.

Euroopa Kohus leidis, et nii tehes rikub Ungari Euroopa Liidu ja rahvusvahelisi seaduseid, kuna praktikas tähendab selline kohtlemine, et ebaseaduslikel sisserändajatel ei jää muud üle, kui lahkuda Ungarist ja pöörduda tagasi Serbiasse ilma, et neil oleks võimalus otsida õiguslikku abi. Ungari valitsus pole tänaseni teinud midagi, et oma sellekoahsed seadused viia kooskõlla Euroopa omadega. Kui Frontex oleks jätkanud oma tegevust Ungaris, oleks see tähendanud riski osaleda tegevustes, mis on vastuolus Euroopa Liidu seadustega.

Rootsi sotsiaaldemokraadist Euroopa Komisjoni siseasjade naiskomissar Ylva Johansson tervitab Frontexi otsust: "Peale detsembrikuist Euroopa Kohtu otsust, millega nõuti, et Ungari lõpetaks sisserändajate tagasisaatmise Serbiasse, on Frontexi tegevuse peatamine Ungaris tervitatav."

Frontex, mille peakorter asub Varssavis, ülesandeks on aidata liikmesriike Euroopa Liidu välispiiride kaitsmisel. Organisatsiooni jõustamine on tänase Euroopa Komisjoni üks peaeesmärkidest ja selle töötajate arvu kavatsetakse suurendada tänaselt tuhandelt kümne tuhandeni. 

Toimetas Karol Kallas