Silmad seinal. Foto: Jason "Textfiles" Scott/ Wikimedia Commons

Breitbartile on lekitatud Google’i sisebriifing pealkirjaga “The Good Censor” (eesti k. hea tsensor), milles väidetakse, et tulenevalt teatud faktoritest, nagu Donald Trumpi valimine USA presidendiks, ei ole sõnavabaduse võimaldamine internetis enam mõistlik.

Kuigi eelnevalt Breitbartile poetatud video valguses teeb Google kõik endast sõltuva välistamaks Trumpi-taoliste isikute sattumise tähtsatele postidele tulevikus, on firma korduvalt kinnitanud, et nende töötajate poliitilised eelistused toodetes ei väljendu.

Siiski tunnistatakse 85 lehekülje pikkuses briifingus (alternatiivse allalaadimise võimalus siin), et Google ja teised tehnoloogiaplatvormid “kontrollivad” nüüdseks “valdavat osa veebivestlustest” ning on asunud teostama “nihet tsensuuri suunas” poliitiliste sündmuste pärast maailmas, mis ei ole soovitavad.

Näitena sellistest ebasoovitavatest sündmustest tuuakse dokumendis lisaks USA viimastele presidendivalimistele muuhulgas esile ka erakonna Alternatiiv Saksamaale (AfD) kasvav populaarsus kodanike seas.

Reageerides lekkele väitis Google Breitbartile, et dokumenti tuleks võtta kui siseuuringut ja mitte kui ettevõtte ametlikku positsiooni.

Nagu sedastatakse “siseuuringus”, on ohjeldamatu sõnavabadus internetis “utoopiline narratiiv”, mida on “õõnestanud” hiljutised sündmused maailmaareenil ning kasutajate “halb käitumine”.

Google võtab omaks, et alguses lubasid nii nemad kui Facebook, Twitter ja teised kasutajaile sõnavabadust.

Kuid nüüd tuleb garanteerida “euroopalik tsiviliseeritus”, mistõttu on Google omistanud endale “toimetaja” ja “kirjastaja” rolli.

Lekkis sisevideo leinast Google’is pärast Clintoni kaotust