Illustratsioon: Bigstockphoto.com

19. juunist kuni 31. juulini suri Ühendkuningriigis enam kui kaks korda rohkem inimesi grippi ja kopsupõletikku kui COVID-19 poolt põhjustatud tüsistustesse.

Seitsme nädala vältel hukkus gripi ja kopsupõletiku tõttu 6626 britti, samas kui COVID-19 arvele kirjutatud tervisehädadesse suri 2992 saareriigi kodanikku, vahendas väljaanne The Daily Mail.

Tõsiste hingamisteede infektsioonidena kokku grupeeritud gripi ja kopsupõletiku letaalsuse näitajad on normi piires, samas kui uudse koroonaviiruse statistika on varieerunud suuresti pandeemia eri faasides.

Viimaste andmete kohaselt suri juuli lõpus ainuüksi grippi ligi viis korda enam inimesi kui koroonaviirusest põhjustatud tüsistustesse (vastavalt 928 ja 193 surma). Viimaseks nädalaks, mil koroonaviiruse arvele kirjutatud surmade määr ületas normi piires oleva gripiohvrite nädalase näitaja, oli juuni viimane nädal, mil tavaline gripp ning COVID-19 nõudsid vastavalt 996 ja 1114 inimelu.

Kuigi pandeemia kõrgpunktis, ajavahemikul märtsist kuni juunini, ületasid COVID-19 arvele kirjutatud surmad tunduvalt gripi ja kopsupõletiku vastavaid näitajaid, on nähtus suures osas seletatav tõsiasjaga, et epideemia kõrgpunktis registreeriti paljud gripi ning kopsupõletiku tõttu lahkunud koroonaohvritena – seda olukordades, kus koroonaviiruseta patsiendid oleksid surnud paratamatult teistesse hingamisteede infektsioonidesse.

Koroonaohvrite statistilisest ülekajastamisest pandeemia kõrgpunktis kõneleb ka asjaolu, et sellel perioodil esines anormaalselt vähe gripi ja kopsupõletiku ohvreid. Ametlik statistika Ühendkuningriigis järgis paljude riikide vigast mudelit, mis ei eristanud koroonaviirusesse surijaid koroonaviirusega surijatest, tõstes koroonasurmade näitajad kunstlikult oluliselt kõrgemale viiruse tegelikust letaalsusest.  

Vastusena rängale kriitikale on Ühendkuningriigi tervishoiuministeerium muutnud oma koroonapandeemia kaardistamise aluseid, mis varemalt märkis koroonaohvritena kõik inimesed, kes olid andnud positiivse koroonatesti sõltumata sellest, kas surma reaalseks põhjuseks oli COVID-19 või mõni muu haigus.