Täname tähelepanu eest: illegaalidega kohtub endine Soome kaitseminister Elisabeth Rehn. Foto:Twitter

Kell 15:15 alustasid illegaalselt Soomes viibijad Helsingis protestimarssi laagripaigast Senativäljakule ja sealt edasi Kaupungintalolle (erinevaid ametkondi majutav hoone), kus kell 17.00 esitatakse nõudmised linnavolikogule.

Petitsioonis nõutakse inimõiguste järgimist:

Ööpäevaringset öömajavõimalust (siiani pakub linn vajajatele hädamajutust). Hädamajutus ei ole piisav eriti lastega peredele ning füüsiliselt või psüühiliselt haigetele. Siinnimetatuil on kõrgendatud vajadus rahu ja privaatsuse järgi.

Turvapaigataotlejaid ei tohi vastuvõtukeskustest välja tõsta, kui negatiivse otsuse edasikaebamise protsess on pooleli.

Toimetulekutoetus ei tohi sõltuda taotleja staatusest, vaid tegelikest vajadustest ja elusituatsioonist.

Kiireloomulist toimetulekutoetust peab võimaldatama ka dokumentideta isikutele. ("Parimaks võimaluseks on sularaha. Linna maksuvekslid raskendavad tarbimist," saavad linnaisad teada.)

Kõigile tuleb võimaldada ligipääs tervishoiuteenustele.

Lisaks soovivad turvapaigataotlejad saada ajutised isikukaardid argivajaduste korraldamiseks.

"Vastuvõtva poole osutatavatest teenustest jäädakse ilma, kui vastuvõtukeskuse poolt välja antud isikukaart vananeb. Raskeneb liikumine linnas ja raamatukogude kasutamine," pahandavad illegaalid.

Iraagi ja Afganistani päritolu illegaalide sõnul põhjustab ebakindlus tuleviku suhtes ülisuure psühholoogilise stressi ning seetõttu peab linn pakkuma ka dokumentideta isikuile psühholoogilist ja sotsiaalset abi.

Linn peab garanteerima hariduse omandamise kõigile lastele, kes tema territooriumil viibivad, selgitavad nõudmiste esitajad.

Uudis ilmus ajalehes Helsingin Sanomat.

Rautatientori meeleolud ja miljöö möödunud nädalal. Foto: Länsiväylä