Riigikogu avaistungi kõnes noomis parlamendi spiiker Henn Põlluaas president Kersti Kaljulaidi silmakirjalikkuse eest. Põlluaasa sõnul kuulutas president küll välja sada vihavaba päeva, kuid teatas seejärel välismeediale, et vihkab ühte rahvalt mandaadi saanud parlamendierakonda.

„Lugupeetud riigikogu liikmed! Eestis on olnud traditsiooniks anda uuele koalitsioonile sada kriitikavaba päeva ja seda joont on seni püütud ka järgida. Seekord tavast kinni ei peetud. Ei olnud sadat kriitika- ega ammugi vihavaba päeva, kevadet ega suve. Seda tava rikkusid nii opositsioon, ajakirjandus kui ka president, kes kuulutas küll 24. aprillil välja sada vihavaba päeva, kuid teatas juba varsti välismeediale, et vihkab ühte rahvalt mandaadi saanud parlamendierakonda." sõnas Põlluaas.

Seepeale kostus saalist lärmi ja järgnevates kaadrites on näha, kuidas mitu parlamendisaadikut on püsti tõusnud ja lahkuvad üheskoos saalist. Videoülekande järgi näisid saalist lahkuvat reformierakondlased Yoko Alender, Liina Kersna, Heiki Kranich, Marko Mihkelson ja Taavi Rõivas.

Põlluaas jätkas: „Vihkamine on emotsioon. Riigi juhtimine ja parlamenditöö peab olema ratsionaalne tegevus. Kahjuks domineerivad Eestis sageli just emotsioonid. Kuhugi on kadunud arukus ja argumenteeritud diskussioon ning asendunud alusetute süüdistuste ja sildistamistega. Enesekriitiliselt öeldes on Eestis poliitilise kultuuri mõttes veel palju arenguruumi. Vastasseisu väljakuulutamine, koostöö ja diskussiooni välistamine, koalitsiooni ja valitsuserakondade suhtes valede ja hirmude levitamine ning Eesti maine rikkumine välismeedias ei tee opositsioonile ega ka peavoolumeediale au. Siinkohal tahan aga kutsuda ka koalitsiooni, sealhulgas enda erakonna esindajaid, enamale vaoshoitusele, et mitte ise anda võimalust enda sõnade teisitimõistmiseks või pahatahtlikuks ärakasutamiseks."

Edasises kõnes tuletas Põlluaas meelde põhiseaduslikku kohustust säilitada eesti rahvust, keelt ja kultuuri ning lähtuda sellest ka välispoliitikas, mh immigratsiooni ja Euroopa Liidu küsimustes. Põlluaasa sõnul sanktsioonide leevendamine Venemaale ilma nende poolse muutuseta käitumises „ei tule kõne allagi".

Veel kutsus Põlluaas parlamenti üles enese rolli ühiskonnas paremini tajuma, pikaajalisi probleeme lahendama ning avaldas lootust, et riigikogu töö saab olema koostööaltim ja teineteist mõistvam.

Koostas Oto Tuul