Wuhani viroloogiainstituudi P4 labor, kus läbi viidud katsetustest suure tõenäosusega Hiina viiruse pandeemia alguse sai. Foto: Scanpix

Euroopa Liidu kõrge välisesindaja sunnil kirjutati Euroopa Liidu koroonaviiruse pandeemiat ja selle algust puudutav aruanne Hiina kommunistliku režiimi meele järgi ümber.

Aprilli lõpus kavatses Euroopa Liit üllitada aruande, kuidas Hiina Rahvavabariigi kommunistlik valitsus valetab pandeemia tegelike põhjuste, riigi nakatunute ja haigusesse surnud inimeste arvu kohta ning levitab pandeemia kohta valeinformatsiooni, vahendab New York Times (NYT).

Olles mures võimalike tagasilöökide pärast, viivitasid ametnikud esmalt uuringu avaldamisega. Seejärel kirjutati aga dokument ümber viisil, mis juhtis tähelepanu Hiina rollilt pandeemia puhkemises minema. Põhjuseks on ilmselt, et Hiina on Euroopa Liidu jaoks oluline kaubanduspartner ja selline raport oleks võinud kahjustada liidu suurte ettevõtete majandushuve kommunistlikus diktatuuririigis.

NYT-i ajakirjanike kätte jõudis aruande algne versioon, milles ei olnud midagi eriliselt tähelepanuväärset – selles oli kokku võetud kõigile huvilistele teadaolev ja ajakirjanduses laialt levinud informatsioon.

Aruandes osutati, kuidas Pekingi kommunistid salgavad maha asjaolu, nagu koroonaviirus oleks alguse saanud Hiinas ja üritavad pandeemiapuhangu süü veeretada Ameerika Ühendriikidele. Raportis mainiti, kuidas Hiina ametiisikud kritiseerivad Prantsusmaad selle aeglase reageerimise pärast pandeemiale ja kuidas Prantsusmaa poliitikuid süüdistatakse alusetult Maailma Terviseorganisatsiooni juhi vastases rassismis. Raportis kirjeldati lisaks, kuidas Venemaa levitab viirusesse puutuvat väärinfot ja külvab usaldamatust lääne institutsioonide suhtes.

“Hiina jätkab rahvusvahelist valeinformatsiooni kampaaniat, mille eesmärgiks on enda pandeemia alguse süüst vabastamine ja oma rahvusvahelise kuvandi parandamine,” kirjutati aruande esmases versioonis. “ Selle jaoks on kasutusele võetud nii avalik kui varjatud taktika.”

Raportist teada saanud Hiina reageeris kiiresti ja Euroopa Liit andis järele. Aruanne oli avaldamiseks valmis, kuid siis sekkusid Euroopa Liidu kõrgemad ametnikud ja raport kirjutati Hiina soovide järgi ümber.

“Hiinlased juba ähvardavad tagajärgedega kui aruanne sellisel kujul avaldatakse,” kirjutas EL-i diplomaat Lutz Güllner 21. aprillil kolleegidele.

Aruandest eemaldati väljed “üleilmne valeinfokampaania” ja viide Hiina ning Prantsusmaa sõnasõjale. Samamoodi keerati vaiksemaks ülejäänud aruande tooni.

Aruandega viivitamine ja selle ümber tegemine ajas hulga diplomaate ning valitsuste infosõjaspetsialiste üpris kurjaks. Vähemalt üks infospetsialist esitas oma ülemustele ka ametliku kaebuse, kirjeldades kuidas “Euroopa Liit, selleks et olla meele järele Hiina kommunistlikule parteile, tegeleb enesetsensuuriga.”

Euroliidu Hiina viiruse pandeemia aruandega kaasnenud “arusaamatused” on osa üleilmsest, Hiina viiruse narratiivi puudutavast infosõjast. Euroopa Liit loodab peale pandeemiapalangu vaibumist taastada Hiina kommunistliku ja päriselt inimõigusi rikkuva režiimiga head majandussuhted. Saksamaa autotootjate ja Prantsusmaa põllumeeste sissetulekud sõltuvad suurel määral Hiina ekspordist. Enne Hiina viiruse pandeemiapuhangut oli Hiina ja Euroopa Liidu vaheline kaubavahetuse maht 1,5 miljardi euro ümber päevas.

Aruande avaldamisega palus viivitada ja selle ümber teha Euroopa Liidu Hispaania sotsialistlikust tööparteilasest kõrge välisesindaja Joseph Borrelli vanemnõunik Esther Osorio.

7. mail esitas Euroopa Parlamendi saadik Joachim Kuhs parlamendile algatuse, milles palub uurida Hiina mõju Euroopa Liidu organites ja ametites:

“Kahetsusega märkides, et andes järele Pekingist lähtuvale survele pehmendas EAAS (Euroopa välisteenistus) oma kriitikat Hiina ja Hiinast lähtuva COVID-19 puhangut puudutava valeinfo suhtes, sealhulgas loobudes osutamast valesüüdistustele, nagu Prantsusmaa poliitikud oleksid kasutanud Maailma Terviseorganisatsiooni juhi vastu rassistlikke solvanguid; avaldades kahetsust, et EEAS on Hiina Kommunistlikule parteile meeldimise nimel ennast tsenseerinud; taunides asjaolu, et EEAS seab Hiina kaubandushuvid kõrgemale tõest; kutsume Euroopa Komisjoni ja Audiitorite Kogu üles uurima Hiina mõjutustegevust Liidu organites ja ametites.”

Kuhs on Alternatiiv Saksamaale partei Europarlamendi saadik ja kuulub Identiteet ja Demokraatia (ID) parlamendirühma. Samasse saadikuterühma kuulub Eestist Jaak Madison.

Toimetas Karol Kallas