Homoseksuaalsetele paaridele vastastikuse lapsendamise võimaluse andmine on avanud tee neile ka täieliku lapsendamise õiguse omistamisele, mis omakorda on olnud algusest peale üks kooseluseaduse läbisurujate varjatud eesmärkidest, kirjutab SAPTK juhatuse esimees Varro Vooglaid.

Eilses saates “Ringvaade” kuulutati sadadele tuhandetele ETV vaatajatele “rõõmusõnumit”, et lõpuks ometi on ka Eestis homoseksuaalsete paaride lapsendamisega ots lahti tehtud.

“Ringvaate” homoseksuaalidest saatejuhid Marko Reikop ja Grete Lõbu, kes igal argipäeva õhtul ETV vaatajate ette astuvad ja sageli kõiki homoseksuaalsusega seonduvaid teemasid eranditult positiivses valguses esitlevad, rääkisid tuntava õhinaga stuudiosse kutsutud homoseksuaalist juristi Reimo Metsa kohtuvõitlusest, mille tulemusel saavutati ühele lesbipaarile vastastikuse lapsendamise võimalus.

Tähelepanuväärselt rõhutab Mets, kes räägib sarnaselt saatejuht Lõbuga koos elavatest homoseksuaalidest läbivalt kui perekonnast, et niisuguse tulemuse saavutamine ei oleks olnud võimalik ilma kooseluseaduse vastuvõtmiseta.

Ehk teisisõnu: kohus, mis otsustas anda kahele naisele õiguse lapsendada vastastikku teineteise lapsed, toetus otsuse tegemisel otseselt kooseluseadusele. See omakorda tähendab, et kohus eeldas kooseluseaduse kehtimist, olgugi, et kooseluseadus ise määratleb väga selgelt oma jõustumise eeldusena seni vastuvõtmata rakendusaktide vastuvõtmise. Kahtlemata õõnestab kohus sellisel moel tegutsedes oma moraalset ja õiguslikku autoriteeti, langetades otsuseid, mis on mitte üksi moraalselt väärad, vaid ka vastuolus kehtiva õigusega.

Paraku jääb kogu protsessi käigus alatasa esitamata fundamentaalse tähtsusega küsimus sellest, kuidas ühitada homoseksuaalide võitlust oma pseudoõiguste eest laste elementaarse loomuliku õigusega emale ja isale.

Oluline on aga tähele panna, mis on sellise sündmuse põhimõtteline tähendus just perekonna ja vanemaks olemise tähenduse seisukohast. Nimelt on Eesti õigusruumis loodud (mittejõustunud) kooseluseadusele tuginedes pretsedent, et lapsel võib õiguslikult olla kaks samast soost vanemat ehk “kaks ema” või “kaks isa”. Sellega on homoaktivistid saavutanud väga olulise põhimõttelise võidu ning edasi on küsimus vaid selles, kuidas antud põhimõtet üha laiemalt kohaldada.

Juba kõnealuses saates ütles Reimo Mets väga selgelt, et “neid kaasusi tuleb veel ja veel” ning lisas, et “juba täna on teada, et 10 samasoolist paari on esitanud maavalitsustele avaldused peresiseseks lapsendamiseks.”

Samuti ütles Mets välja sõnad, mis annavad kinnitust, et praegu saavutatud võit oli vaid väikeseks osaks tunduvalt laiematest eesmärkidest, mille saavutamise suunas püütakse järk-järgult edasi liikuda. “See oli üks võit pikast jadast, mida hetkel oli võimalik saavutada,” kinnitas Mets, viidates selgelt ambitsioonidele püüelda selle poole, et homoseksuaalidest paarid saaksid lõpuks täieliku lapsendamise õiguse, mis oleks täpselt samasugune kui mehest ja naisest koosnevatel paaridel. Ilmselt on osaks sellest “pikast jadast” ka sõnade “ema” ja “isa” väljatõrjumine ametlikust keelekasutusest ja koolide õppematerjalidest ning nende asendamine sooneutraalsete asendussõndaga, nagu “vanemad”.

Ekraanitõmmis 29. märtsi 2016 saatest "Ringvaade".
Ekraanitõmmis 29. märtsi 2016 saatest “Ringvaade”.

Loomulikult on kooseluseaduse läbisurujad oma tavapärases valelikkuses pidevalt eitanud, nagu oleks kooseluseadusel midagigi pistmist homoseksuaalidele täieliku lapsendamise õiguse andmise ning vanemluse tähenduse fundamentaalse ümbermääratlemisega. Samas on täiesti ilmne, et kooseluseaduse läbisurumine on oluline samm selle eesmärgi poole.

Veel 2015. aasta novembris kinnitas lapsendamise tugiteenustega tegeleva MTÜ Oma Pere esindaja mulle, et ühte ja sama last saavad Eestis lapsendada vaid omavahel abielus olevad inimesed: “Kuna abielu on võimalik vaid mehe ja naise vahel, siis täna pole võimalik samasoolistel paaridel Eestis ühiselt last lapsendada.”

Nagu näeme, on nüüdseks olukord muutunud ning homoaktivistide pideva surve tulemusel on murtud lahti uks selleks, et ka homoseksuaalid saaks hakata ühiselt lapsi lapsendama. Paraku jääb kogu protsessi käigus alatasa esitamata fundamentaalse tähtsusega küsimus sellest, kuidas ühitada homoseksuaalide võitlust oma pseudoõiguste eest laste elementaarse loomuliku õigusega emale ja isale.

Vt seonduval teemal: “Mind kasvatasid lesbilised vanemad ja ma tahan sellest rääkida”