Meeleavaldus perekonna ja demokraatia kaitseks 5. oktoobril 2014 Toompeal. Foto: SAPTK

Konservatiivsuses süüdistatud MTÜ-le Ühiskonnauuringute Instituut heidetakse ette avaliku arvamusega manipuleerimist ja libateaduse levitamist võltstõdede ajastul. Liberaale on ajanud raevu eriti hiljutise küsitluse käigus esitatud küsimus homoseksuaalsuse õigustatuse kohta. Turu-uuringute AS-i uuringujuht Juhan Kivirähk leiab, et ka konservatiivid tohivad küsitlusi tellida.

Viljakas publitsist Ahto Lobjakas kirjutab Postimehes, et kui tõde pole, siis tuleb see leiutada – selline võiks tema sõnul olla ühe “pseudosotsioloogilise asutuse” moto, mis reklaamib end nime MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut all.

Põhiseadus keelab igasuguse diskriminatsiooni – arvaku “enamus” mida tahes. Tolerants ei ole valiku, vaid seaduskuulekuse küsimus.

“See ei ole sotsioloogia ega ühiskonnateadused, mida MTÜ edendab, vaid poliitiline agenda. See on ka rünnak põhiõigustele. Põhiseadus keelab igasuguse diskriminatsiooni – arvaku “enamus” mida tahes. Tolerants ei ole valiku, vaid seaduskuulekuse küsimus,” põrutab Lobjakas.

Tartu ülikooli sotsioloogia eriala doktorandid Eveliis Padar ja Häli Tarum teatavad Eesti Päevalehes, et Ühiskonnauuringute Instituudi uuring on libateadus võltstõdede ajastul. Ka nemad peavad küsimust homoseksuaalsuse õigustatuse kohta kallutatuks ning tulemusi ebaeetiliseks ja manipuleeritavaks.

“Mida võib inimene mõelda, kui vastab, et samasooliste seksuaalsuhted ei ole mitte kunagi õigustatud?” küsivad Padar ja Tarum ning lisavad, et “(s)elle analüüsimiseks peaks olema kõrval näiteks küsimus vastassooliste seksuaalsuhete õigustatuse kohta.”

Turu-uuringute AS-i uuringujuht Juhan Kivirähk ei pea põhjendatuks väiteid, et vastuseid on tahetud teadlikult ühele või teisele poole suunata ehk kunstlikult tekitada maailmavaatelist konservatiivsust.

Nii kurb kui see ka ei tundu, on Eesti avalik arvamusruum tõepoolest domineerivalt konservatiivne.

“Nii kurb kui see liberaalse maailmavaatega inimestele (mina sealhulgas) ka ei tundu, on Eesti avalik arvamusruum tõepoolest domineerivalt konservatiivne,” tõdeb Kivirähk ja lisab, et ühiskonnauuringute instituudi pakutud analüüsi vaidlustamiseks tuleks viidata vastupidist tõendavatele uuringutulemustele, mitte kritiseerida uuringu tellijate maailmavaadet.

“Ka paremkonservatiividel on õigus arvamusuuringuid tellida,” leiab Kivirähk.

Ühiskonnauuringute Instituudi ja Turu-uuringute AS-i poolt 2017. aasta jaanuaris läbi viidud uuringust selgus, et koguni 58% inimestest ei pea seksuaalsuhteid omasoolistega mitte kunagi õigustatuks. Uuringu eesmärk oli kaardistada Eesti kodanike väärtushinnangud ning 795 Eesti Vabariigi kodaniku käest uuriti muude küsimuste seas ka suhtumist homoseksuaalsusesse.

Ühiskonnauuringute instituudi kodulehel esitatud informatsiooni kohaselt on instituut seadnud sihiks koostada metoodiliselt kallutamata uuringuid, mis peegeldaksid võimalikult täpselt Eesti inimeste seisukohti. Küsitlusi viiakse läbi koostöös professionaalse uuringufirmaga Turu-uuringute AS, mis aitab tagada sotsioloogiliseks uuringuks vajaliku esindusliku valimi.