Kaitseminister Kalle Laanet. Foto: kuvatõmmis

Tänasel Riigikogu istungil annavad Isamaa ja EKRE fraktsiooni saadikud üle umbusaldusavalduse kaitseminister Kalle Laanetile, kuna leiavad, et minister on valetanud kaitseväge ja kaitseliitu puudutavate kärbete osas ning nõrgestanud seeläbi Eesti julgeolekut.

"Allakirjutanud avaldavad umbusaldust Kalle Laanetile, kes on kaitseministrina valetanud Eesti riigikaitse kahjustamise osas, nõrgestanud Eesti julgeolekut ja inimeste kaitsetahet, kaitseväge, kaitseliitu ning olulisi riiklike sümboleid," seisab umbusaldusavalduses.

Isamaa esimehe Helir-Valdor Seederi sõnul on kaitseministri tegevus andnud tõsise hoobi Eesti julgeolekule ja inimeste kaitsetahtele. "Otsus asuda õõnestama kärbetega kaitseväge, kaitseliitu ning olulisi riiklike sümboleid on vastuvõetamatu. Need sammud näitavad, et Kalle Laanet ei mõista oma rolli kaitseministrina Eesti julgeoleku tagamisel ja ei teadvusta Eesti keerulist geopoliitilist olukorda," ütles Seeder.

EKRE esimees Martin Helme leiab, et Laanet on oma ametis läbi kukkunud. "Ta ei mõista oma valdkonda ega paista tundvat ka mingit huvi riigikaitse valdkonna arengu vastu. Korduvad riigikogu ja avalikkuse eksitamised näitab, et ta kas ei saa aru, või valetab oma valdkonnas toimuva kohta. Kummalgi puhul ei tohi ta ministrina jätkata."

Võrreldes täna kehtiva riigikaitse arengukava ja kaitseinvesteeringute programmiga plaanib valitsus vähendada kaitsekulutusi 114 miljoni euro võrra.

Objektiiv avaldab umbusaldusavalduse teksti täismahus:

UMBUSALDUSAVALDUS KAITSEMINISTER KALLE LAANETILE

Allakirjutanud avaldavad umbusaldust Kalle Laanetile, kes on kaitseministrina valetanud Eesti riigikaitse kahjustamise osas, nõrgestanud Eesti julgeolekut ja inimeste kaitsetahet, kaitseväge, kaitseliitu ning olulisi riiklikke sümboleid.

Kaitseminister Kalle Laanet on korduvalt valetanud ja avalikkust eksitanud. Enne riigi eelarvestrateegia (RES) heakskiitmist valitsuses kinnitas Kalle Laanet, et kaitsekulusid ei vähendata. Tänaseks on selgunud, et järgmise nelja aastaga vähendatakse kaitsekulusid võrreldes praeguse riigikaitse arengukava ja kaitseinvesteeringute programmiga 114 miljoni euro võrra. Ühtlasi on minister selgelt eksitanud avalikkust nähes RES-is ette miinisadama müüki, olles avalikult sellist plaani korduvalt eitanud.

Pärast RES-i avalikustamist väitis kaitseminister, et kärped ei tule Eesti kaitsevõime arvelt, kuid tänaseks on selgunud, et seegi oli vale. Praeguses keerulises julgeolekuolukorras tuleks Eesti kaitsevõimesse täiendavalt panustada, kuid selle asemel vähendatakse kaitseministeeriumi valitsemisala töötajate arvu ligi 270 inimese võrra. Löögi alla satuvad pikaajalised investeeringud, tegevväelased, kaitseväe teenistujad ja ka välisesindused.

Kaitseministri suutmatus seista Eesti julgeoleku eest annab valusa hoobi Eesti inimeste kaitsetahtele. Otsus asuda õõnestama kärbetega kaitseliidu tegevust, mille eesmärk on suurenda Eesti rahva valmisolekut kaitsta Eesti iseseisvust ja põhiseaduslikku korda, nõrgestab olulisel määral inimeste kaitsetahet. Ühtlasi näitab kärpeplaanidest tingitud otsus kaotada kaitseväe orkester ja kaplaniteenistus, et minister ei mõista oluliste riiklike sümbolite ja laiapindse riigikaitse rolli Eesti julgeoleku tagamisel.

Põhiseadus määratleb Eesti riigikaitse laiema eesmärgina riigi iseseisvuse, sõltumatuse, territoriaalse terviklikkuse, põhiseadusliku korra ja elanikkonna turvalisuse säilitamise. Seda saab Eesti teha ainult juhul, kui riigikaitse eest vastutavate institutsioonide ja ühenduste vastu on piisav usaldus. Kaitseminister, kes ei suuda seista oma juhitava valdkonna eest ning kes nõrgestab oma otsustega Eesti julgeolekut ei saa ametis jätkata.

Kõike eeltoodut arvesse võttes on selge, et Kalle Laanet ei sobi oma ametisse ja seetõttu teeme ettepaneku kaitseminister Kalle Laaneti Riigikogu poolseks umbusaldamiseks.

Toimetas Jaanus Vogelberg