Kui konservatiivid soovivad poliitilisel maastikul oma positsioone jätkuvalt parandada, on vaja vähem möla ja rohkem tegusid, toonitas Euroopa Parlamendi saadik ja EKRE aseesimees Jaak Madison intervjuus Objektiivile, rääkides ühtlasi oma esimese poolaasta kogemustest europarlamendis.

Nüüdseks ligi pool aastat Euroopa Parlamendi saadikuna töötanud Madison rääkis oma senistest kogemustest, mis on andnud lähema arusaamise sellest, kuidas Euroopa Liidu institutsioonid töötavad.

Tema sõnul on Euroopa Parlamendist seni saadud kogemused toonud endaga kaasa nii positiivseid kui ka negatiivseid üllatusi ning kinnitust on saanud tõsiasi, et tegu on tohutult massiivse bürokraatliku kolossiga.

Samas osutas ta, et Euroopa Parlamendi tähtsust kiputakse ülehindama.

“Nii mõnigi kord arvatakse, et nagu oleks Euroopa Parlamendi näol tegu väga võimsa institutsiooniga, mille otsustest sõltub kogu maailma käekäik. Õnneks – minu jaoks tõesti õnneks – see nii ei ole. Enamik europarlamendi saadikuid näeb aga asja vastupidiselt, sest alatasa kurdetakse liialt vähese võimu pärast.”

Ühtlasi väljendas Madison kriitilist seisukohta selle suhtes, kuidas teostub või täpsemalt ei teostu demokraatia põhimõte Euroopa Liidu institutsioonides, sh Euroopa Parlamendis. Samas rääkis ta ka sellest, et Euroopa Parlamendi saadikuks olemine pakub ka märkimisväärseid võimalusi oma poliitilise töö edendamiseks, tagades selleks mh avarad rahalised vahendid.

Lähemalt selgitas EKRE aseesimeheks olev poliitik seda, kuidas töö europarlamendis välja näeb ning mil moel tuleb end tohutu suures institutsioonis maksma panna. Palju sõltub Madisoni sõnul isiklikust initsiatiivist ja enesekindlusest.

Intervjuu lõpus tuli juttu ka sellest, mida tuleks konservatiivsuse all silmas pidada ja milliseid põhimõtteid peaks eriliselt esile tõstma. Madison rõhutas, et konservatiivse ideaali keskmes peaks seisma isikliku ja perekondliku vastutuse põhimõte ehk arusaam, et alati tuleks vabadusest rääkida koos sellega kaasnevate kohustustega.

„Kuivõrd põhiseaduse kohaselt on meie riigi mõtteks tagada eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimine läbi aegade, siis peaks konservatiivid eriliselt tähtsustama perekonda, sest just perekond on see, mis aitab rahval, keelel ja kultuuril edasi kesta,“ rõhutas ta.

Samuti peatuti vestluses küsimusel sellest, millele peaks konservatiivid teravdatud tähelepanu pöörama, kui soovitakse näha ulatuslikumat konservatiivset pööret Eesti ühiskonnas.

“Konservatiivide eesmärk peaks olema seotud sellega, et tänase tegevusega luua eeldusi eduks 2023. aasta parlamendi valimistel, et suurendada seal oma mõju ja garanteerida seeläbi uuesti valitsusse pääsemine,” toonitas Madison ja lisas, et selle eelduseks on omakorda praegu valitsuses püsimine ja oma lubaduste elluviimine.

“Aga et valitsuses püsida, siis loomulikult on minu arvamus see, et tarvis on vähem möla ja rohkem tegusid,” ütles EKRE aseesimees oma seisukoha kokkuvõtteks ja lisas, et sellest, mis on toonud konservatiivid siiani, ei pruugi edasi liikumiseks piisata. 

Kuula lähemalt intervjuust!

Martin Helme intervjuus Objektiivile: esimene pool aastat valitsuses oleme olnud justkui sõjas

Juhtkiri: EKRE peab mõttetuid skandaale sütitava retoorika kontrolli alla saama