EKRE parlamendisaadik Jaak Valge. Foto: ekre.ee

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna parlamendisaadik Jaak Valge järeldab vanglastatistikale tuginedes, et idaslaavlastest immigrantide kuritegevus on suurem, kuna neil on vähe tuttavaid põlisrahva seas, puudulik suguvõsa tugivõrgustik ja nõrk uue asukohamaa identiteet. Seda arvestades imestab ta selle üle, miks Kaja Kallase valitsus soodustab massiimmigratsiooni.

"Küsisin Justiitsministeeriumist Eesti vanglates viibivate süüdimõistetute emakeele kohta. 8. augusti seisuga oli neid kokku 1762, kellest rääkis eesti keelt emakeelena 821 (47%). Kogu Eesti rahvastikust (1,33 miljonit) rääkis aga 2011. aasta rahvaloenduse andmetel eesti keelt emakeelena 68,5%. Teeme lihtsad arvutused ja saame teada, et 100 tuhande eesti emakeelega isiku kohta tuleb 90, 100 tuhande muu emakeelega isiku kohta aga 225 vanglates kinnipeetavat süüdimõistetut. Erinevus 2,5 korda," kirjutab Valge sotsiaalmeedias.

"Seda tõlgendades ei tuleks siiski arvata, et tegemist on eestlaste ja idaslaavlaste põhimõtteliselt erineva seaduskuulekusega," nendib ta samas.

"On tõsi, et meie välispäritolu rahvastik koosneb peamiselt idaslaavlastest, aga olulisem on ikkagi rändetaust: uuel elukohamaal on nii esimese, teise, kui kolmanda põlvkonna immigrantidel vähem sotsiaalseid kontakte ja lojaalsust asukohamaa vastu. Ehk immigrantide kuritegevus on suurem, kuna neil on vähe tuttavaid põlisrahva seas, puudulik suguvõsa tugivõrgustik ja nõrk uue asukohamaa identiteet. Eriti, kui nad elavad kompaktselt koos, nagu Eestis, ning neid on erakordselt palju, nagu Eestis," arutleb Valge.

"Selles teadmisega varustatult lubatagu jätkuvalt väljendada imestust, miks eelmine Kaja Kallase valitsus on soodustanud ja praegune Kaja Kallase valitsus soodustab massiimmigratsiooni," kirjutab ta lõpetuseks.

Toimetas Martin Vaher