Keskerakonna vastne aseesimees ja riigikogu liige Jaanus Karilaid usub, et kooseluseaduse tühistamiseks on hääled koos, juhul kui rahvasaadikud oma sõnade kohaselt ka käituvad.

Jaanus Karilaid peab ennast Keskerakonnas, kuhu kuulub nii eestlasi kui venelasi, eesti rahvusliku tiiva esindajaks ja ütleb: "Minu ülesanne on tuua välja, et Keskerakonna missioon on väga rahvuslik ja eestimeelne." Paljusid eestlasi häiriva koostööprotokolli kohta Keskerakonna ja Vladimir Putini partei Ühtne Venemaa vahel ütleb Karilaid: "Minu mõte on väga lihtne: kas me anname sellele protokollile mingisuguse sisu, mis teenib meie riikluse ja rahvuslikke huve või mitte. Kui me seda teha ei suuda – tühistame; kui me suudame ja näitame avalikkusele, et see on vajalik – pikendame."

Miks aga jättis Jaanus Karilaid hääletamata kooseluseaduse rakendusaktide edasise menetlemise vastu? 25. novembril oli kooseluseaduse vastastel reaalne võimalus rakendussätted esimesel lugemisel tagasi lükata, kuid selle poolt hääletas 41 saadikut, vastu (ja seega rakendussätete edasise menetlemise poolt) 42 saadikut. Karilaid ei hääletanud.

Jaanus Karilaid peab poliitilist show'd rakendussätete ümber suhteliselt marginaalseks, sest ta andis juba paar päeva varem sisse kooseluseaduse tühistamise seaduse eelnõu, mis on tema sõnul palju tähtsam. Rakendussätete mittekinnitamine ei vabasta riiki tulevikus kohtuvaidlustest, leiab Karilaid ja lisab, et oli samal päeval Põlvas ja tegeles Keskerakonna siseprobleemide ärahoidmisega.

"Tühistame ära selle kooseluseaduse ja see teema on maas," ütles Karilaid portaalile Objektiiv ja avaldas lootust, et kui rahvasaadikud on siirad ja teevad nii, nagu nad räägivad, siis on see reaalne. Poliitik näeb selleks toetust IRL-ist, väga tugevat toetust EKRE-st ja arvab, et ka 2/3 Keskfraktsiooni liikmetest võiks kooseluseaduse tühistamist toetada: "Mulle tundub, et 51 häält on koos." [Toimetuse märkus: kooseluseaduse tühistamiseks ei ole tarvis 51 häält, piisab lihthäälteenamusest.]

Intervjuu lõpetuseks ütles Jaanus Karilaid: "Mind üllatab sotsiaaldemokraatide ja Reformierakonna tulisus selle kooseluseaduse läbisurumisel. Ma ei ole tõesti läbi hammustanud, mis seal taga võib olla – kas mingi rahakas huvigrupp, kas mõni teine väga mõjukas huvigrupp, aga fakt on see, et perekonna mõiste lõhkumine ja ühiskonna lõhestamine on ühiskonnale kahjulik ja see tegevus tuleks kiiresti ära lõpetada."