Pilt: ilmavõrgumeem

Hollandi suur päevaleht NRC Handelsblad avaldas 14. juunil pikema energiaülemineku valudele pühendatud loo, milles jõutakse seisukohale, et inimestel ei peagi kogu aeg elektrit olema. Õpetlase James Lindsay hinnangul on elektri jaopärast võimaldamine totalitaristlik tööriist, mida pole varem nähtud.

NRC Handelsbladi lugu kannab pealkirja "Elektrivõrgu kriis süveneb. Mida see inimeste jaoks lähiaastatel tähendab?"

Pikem artikkel lahkab Eestiski tuntud muresid: hirmsas koguses ehitatakse päikese- ja tuuleparke, mille toodangut ei suuda elektrisüsteem vastu võtta ja Holland on maailmas majade katustel olevate päikesepaneelide poolest esikohal olev riik. Teiseks ei suuda olemasolevad mittekõikuva toodanguga elektrijaamad varustuse võnkumist tasakaalustada. Elektrivõrgu kohastamiseks roheülemineku tarbeks tuleb kaablite paigaldamiseks üles kaevata kolmandik Hollandi linnade tänavatest.

Viidatakse ka murele, et kuna suured tööstused peavad tootmises asendama gaasi elektriga, siis juba täna on järjekorras ligi 9500 ettevõtet, kes vajavad suuremaid võimsuseid. Aasta tagasi oli selliseid ettevõtteid 5600.

Väljavõte artiklist: "Holland peab vabanema mõttest, et elektrit jagub igal ajal ja kõigile inimestele." Pilt: X/@levelsio

Kuna riigis jääb elektrit erinevatel põhjustel aasta-aastalt üha rohkem puudu, siis paratamatult jõuab see inimeste kodudeni. Sellest tehakse artiklis omakorda järeldus: 

"Holland peab vabanema mõttest, et elektrit jagub igal ajal ja kõigile inimestele."

Tehtud on ka arvutused, mis näitavad, et jätkuv roheüleminek toob aastas riigis kaasa kuskil 14 tundi nii suure elektripuuduse, et tööstused jäävad seisma ja kodud pimedaks.

Ühiskonnategelane ja õpetlane James Lindsay, kelle mõtetega saab tutvuda Uute Diskursuste (New Discourses) loengute- ja esseede sarjas, leidis Hollandi rohepöörajate tulevikunägemuse kohta järgnevat:

"Kas te saate aru, mida need kommunistid meie riikidega teevad?

Kui inimesed arvavad, et nad [rohepöörajad] soovivad ainult elustandardi alla suruda, mis on muidugi paha, siis ei saa nad ometigi aru, kui kurja asjaga on tegemist, sest nad ise ei ole kurjad. 

Nemad soovivad, et elekter oleks juhuslik (intermittent electricity), sest see tähendab võimalust kõike kontrollida. Nad soovivad kontrollida, kes saab elektrit kasutada ja kellel see võimalus puudub.

Sellistele täielikult juhuslikuks muudetud elektriga võrgule järgneb paratamatusena totalitaarne  majandusmudel, mida kontrollib üks tapalüliti (kill-switch). See on nii põhjusel, et eesmärgiks pole enam täieliku vooluvarustuse tagamine, vaid täiuslik jaotusvõrgu kontrollimehhanism, mis lubab ükskõik millisel hetkel suvaliselt tarbijalt voolu ära võtta. Tegemist on sellise totalitaarse võimu tööriistaga, mida pole varem nähtud."

Lindsay postitust kommenteeris üks Hollandis elanud inimene:

"Kui ma elasin Hollandis, siis ühel aastal (2006. või 2007.) oli erakordselt pehme talv. Ma mäletan, kuidas raadios räägiti, et see tähendab valitsuse jaoks suuri probleeme, kuna hinge heitis liiga vähe vanu inimesi. Vanad inimesed võrduvad valitsuse jaoks suurte kulutustega. Kommunism roomab ligi aeglaselt."

Toimetas Karol Kallas