Kuvatõmmis Soome suursaatkonna Facebooki-lehelt

Kui Eesti valitsus ei tee välisriikide diplomaatidele selgeks, et nad peavad lõpetama riigi siseasjadesse sekkumise, tuleb kodanikuvastupanu korras hakata asjaomaste riikide saatkondi korrale kutsuma. See on meie riik ja välismaistel aktivistidel ei ole meie ühiskonnaelu korraldamises osas mingit sõnaõigust – kui nad leiavad vastupidist, pole nad siin teretulnud, deklareerib Objektiivi toimetus.

Kuidas suhtuks Eesti ajakirjandus ja avalikkus sellesse, kui siin elavad kodakondsuseta või teise riigi kodakondsusega isikud korraldaksid Tallinna vanalinnas väljakutsuva marsi “Pribaltika uhkus”, nõudes kodanikega võrdseid õigusi – näiteks parlamendivalimistel osalemise õigust, teise riigikeele kehtestamist jms – ning andes teada, et just tänu nende panusele on Eesti ühiskonnas saavutatud oluline sotsiaalmajanduslik progress? Ja veel: kui selle paraadiga liituksid Venemaa ja mõnede Kremli-sõbralike riikide diplomaadid, kes kannaksid loosungeid “Diplomaadid võrdsete õiguste eest!”?

Sellise paraadi ja võõrriikide diplomaatide osalemise kohta sellel – kui seda üldse lubataks – ütleksid karme sõnu nii meie poliitikud kui ajakirjanikud. Selles nähtaks välisriikide lubamatut ja soovimatut sekkumist Eesti siseasjadesse, ühiskondliku stabiilsuse kõigutamist, otseselt Eesti-vaenulikku akti. Ja õigusega, sest kodakondsuse andmise tingimuste ja riigikeele üle otsustavad selle riigi kodanikud, lähtudes sellest, mida põhiseadus meie riigi aluspõhimõtete kohta ütleb.

Aga just midagi taolist võis näha 8. juulil Tallinnas toimunud marsil “Baltic Pride”. Lühendiga LGBT tähistatud seltskonnale nõudsid võrdseid õigusi homoparaadil osalenud mitmete lääneriikide diplomaadid, kes kandsid seljas särke kirjaga “Diplomats for Equality” (“Diplomaadid võrdsuse eest”). Pärast postitasid aga paraadi-pilte oma saatkonna Facebooki-lehele.

Kuvatõmmis Briti saatkonna Facebooki-lehelt

Juba aastaid heiskavad mõned saatkonnad aeg-ajalt homolipu, näidates heakskiitu küll kooseluseaduse vastuvõtmisele, küll homoparaadile või muule nn seksuaalvähemustega seotud sündmusele/tähtpäevale. Enne seekordset marssi tegi terve rida saatkondi ühisavalduse, millega väljendati toetust “lesbide, geide, biseksuaalsete, transsooliste ja intersooliste inimeste inimõiguste edendamisele ja kaitsmisele ning avalikkuse teadlikkuse tõstmisele teemadel, mis puudutavad LGBTI kogukondi kolmes Balti riigis”.

Mainitud avaldusega ühinesid Austria, Brasiilia, Ühendkuningriigi, Kanada, Tšehhi, Taani, Soome, Rootsi, Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka, Iirimaa, Itaalia, Läti, Leedu, Hollandi, Norra, Hispaania ja Ameerika Ühendriikide saatkond Eestis, kuid samuti Eesti Vabariigi välisministeerium, Euroopa Komisjoni esindus, Euroopa Parlamendi infobüroo Eestis ning Põhjamaade Ministrite Nõukogu.

Kui rääkida Eestist, siis milles ei ole seksuaalvähemused võrdsed ülejäänud elanike või kodanikega? Neile kehtivad täpselt samasugused õigused, nagu kõigile siin elavatele inimestele. Neile on tagatud kõik üldtunnustatud inimõigused.

Homoliikumisel on õnnestunud paljudes lääneriikides läbi suruda arusaam, nagu oleksid “LGBT õigused” (mida need ka ei tähendaks) inimõigused. Kui selle väljendiga peetakse silmas samasooliste paaride õigust “abielluda” ning laiemalt homoliikumise õigust oma väärastunud ideoloogiat ühiskonnale peale suruda – näiteks lasteaedades ja koolides –, siis ei ole need mingid inimõigused. Kui välisriikide diplomaadid avaldavad sellele ideoloogiale oma asukohariigis avalikult toetust, siis käituvad nad ise ideoloogiliste sõdurite ja aktivistidena.

Kuvatõmmis Norra saatkonna Facebooki-lehelt

Objektiivi toimetus loodab, et Eestis tuleb ükskord võimule valitsus, mis teeb homopropagandaga tegelevate välisriikide diplomaatide aktivismile ning laiemalt kogu selle ideoloogia pealtungile ja selle ees lömitamisele otsustava lõpu. Välisriikide sekkumine meie ühiskonna ellu on täiesti vastuvõetamatu. Praegusel juhul tähendaks see, et iseseisva ja väärika riigina käitudes tuleks Eestile homoideoloogiat peale suruvad diplomaadid kutsuda välisministeeriumisse oma käitumisest aru andma. Selle asemel jätkab aga meie valitsus juba pikalt sisse küntud lömitamise halba tava.

Kui aga Eesti valitus seda diplomaatidele selgeks ei tee, tuleb kodanikuvastupanu korras hakata välisriikide saatkondi korrale kutsuma. See on meie riik ja välismaistel aktivistidel ei ole siin mingit sõnaõigust. Nad ei ole siin teretulnud.

Soome saatkond Tallinnas heiskas homoparaadi toetuseks riigilipu asemel homolipu