Objektiiv sai aastaseks. Toimetusena vaatame tagasi olnule ja täname kõiki toetajaid, kelle abil oleme saanud seda tööd alustada ning loodame, et ühisel jõul saame ära teha suuri ja olulisi asju.  

Käesoleva juhtkirja ilmumise ajal on Objektiiv saanud täpselt ühe aasta ja ühe päeva vanuseks. Kui vaatame tagasi sellele, kust me tulime ja kuhu oleme aastaga jõudnud, on põhjust olla tänulik.

Objektiivi alustades olime teadlikud, et meie käsutuses olevate vahenditega ei ehitata meediaväljaandeid paari nädalaga ning et ees seisab pikk teekond ja raske töö.

Pool aastat pärast portaali avamist saime aga suure üllatuse osaliseks, kui arvukad lugejad reageerisid meie esimese annetuste kogumise kampaania üleskutsele väga toetavalt. See, millest võisime aasta tagasi unistada või mille üle võisime omavahel vaid teoretiseerida, osutus vähemalt esimese annetuskampaania kaudu täiesti võimalikuks. Saime kinnituse, et Eestis on võimalik luua n-ö kodanikualgatusel põhinev sõltumatu meediaväljaanne, mis ei toetu oma tegevuses äriloogikale, vaid üksnes annetustele.

Sellest hetkest alates, mil lugejad andsid portaalile tugeva arengutõuke, oleme astunud suure sammu edasi. Objektiivi toimetusega on liitunud mitu väga head professionaali – lisandunud on uudistetoimetaja ja videotoimetaja ning samuti oleme kaasanud mitmeid uusi kolumniste.

Tänu professionaalsele uudistetoimetajale on portaalis varasemast palju rohkem uudislugusid. Videotoimetaja abil ehitame aga välja videostuudiot, mida me oma lugejatele ja jälgijatele juba aastapäevad tagasi oleme lubanud. Käivitame stuudio veel sel aastal, et hakata tootma tunduvalt enam videomaterjali – kommentaare, uudiseid, intervjuusid ja miks mitte ka arutelusaateid.

Kuigi me pole spetsiifiliselt ja eesmärgipäraselt teinud tööd lugejanumbrite kasvatamiseks, on esimese aasta tulemus julgust ja lootust sisendav. Numbrid kõnelevad selget keelt:

  • Esimese tegevusaasta jooksul on portaali külastatud 1,32 miljonit korda 451 777 kasutaja poolt.
  • lga kuu külastatakse Objektiivi keskmiselt rohkem kui 100 000 korda. Argipäeviti on portaalil üldjuhul 4000–7000 külastajat ning harvad ei ole päevad, mil külastajate arv on üle 10 tuhande.
  • Senise tegevuse jooksul oleme avaldanud rohkem kui 550 arvamusartiklit, enam kui 850 uudislugu ning salvestanud üle 130 videoloo ja 80 raadiosaate.
  • Seda kõike oleme saavutanud olukorras, kus Objektiivi toimetuses töötas osalise koormusega kuni sügiseni 3 inimest, kellele lisandus sügisel veel kaks toimetuse liiget ning keda toetavad sisulise ja tehnilise poole pealt veel mõned abilised ja kolumnistid.

Objektiiv läheb korda ja kõnetab. Sellest annavad tunnistust äramärkimised kasvõi mitmete meie maailmavaateliste oponentide – nagu näiteks Sven Mikser ja Eesti Päevaleht – poolt. Loeme neid märkusi rõõmuga ja võtame meie oponentide poolt üleolekuga, ent teisalt teatava närvilisusega poetatud avaldusi vastu naerulsui. Tuletagem meelde, et üks meie eesmärke, küll mitte peamine, on kultuuri alusväärtusi lammutavate liberaalsete ja uusbarbaarsete jõudude tegevuse takistamine. On täiesti mõistetav, et nii mõnelgi lammutajal võib selle peale mõni närv krussi kiskuda.

Ent meie peamine eesmärk on lihtsustatult öeldes siiski positiivne: sütitada inimestes väärika kodanikuideaali järgimise soov ning lõpetada ära võltsalandlikus ja hirmust kuulekaks tümitatud orjamentaliteedis vähkremine.

Olgu selleks kooseluseadus või Rail Baltic, omavalitsusreform või erakoolide riikliku rahastuse kärpimine, näeme me Eestis ikka ja jälle korduvat mustrit: valitsus sõidab ilma südametunnistuse piinadeta eriarvamusele jääjatest üle.  Rail Balticu näitel sõidab valitsus üle sõna kõige otsesemas mõttes inimeste kodudest ja maadest, metsadest ja meie liigirikkast looduskeskkonnast.

Selle kõige vastu on olemas vaid üks rohi. Sirgeselgne peremehe hoiak, mis ei võta vastu välismaiste isandate käsklusi ega korraldusi, vaid teeb oma maal seda, mida heaks arvab.

Selle hoiaku arendajate seas tahab Objektiiv järgmistel aastatel olla Eesti ühiskonnas esireas. Me oleme alles alustanud. Suur töö seisab alles ees. Täname kõiki toetajaid, kelle abil oleme saanud seda tööd alustada ning loodame, et ühisel jõul saame ära teha suuri ja olulisi asju.

Markus Järvi: tere tulemast jälgima Objektiivi!