Pahemliberaalide avaldustest ja algatustest nähtub, et jutt, nagu keegi ei sooviks Eestis "homoabielu" seadustada, on algusest peale olnud suur, alatu ja jultunud vale. Astronoomiline silmakirjalikkus, millega oma revolutsioonilist ja kultuuri alusväärtusi lagundavat agendat edendatakse, on ühemõtteliselt tülgastav, kommenteerib Objektiivi toimetus viimaseid sündmusi abielureferendumi vastaste rindel.

Kas mäletate veel neid värvikaid kinnitusi kooseluseaduse läbisurumise päevil, et riigikogus menetluses olnud sooneutraalse partnerlusseaduse eelnõu näol polevat tegu millegi muuga kui lihtsa võimalusega pakkuda kodanikele seaduse ees kaitset ja lubada kõikidel inimestel "armastada" üks kõik keda ning millel sellisena polevat abielu tähendusega mitte mingit pistmist? Mäletate kooseluseaduse ühe eesvõitleja Valdo Randpere ja paljude teiste üleolevas toonis lendu lastud lubadusi, et abielu institutsiooni kallale ju keegi ometi ei tiku ning kellelgi polevat kavas muuta abielu tähendust, mis pidavat olema suisa püha ja puutumatu? 

Mäletate ehk ka käesoleva aasta sügise jooksul Kaja Kallase suust korduvalt kõlanud märkusi, et abielureferendumi näol olevat tegu konservatiivide ja eelkõige EKRE poliitilise profiidi lõikamise vahendiga, millel puudub objektiivne vajadus, kuna mitte keegi ei soovivat Eestis abielu ümber defineerida ega abieluinstitutsiooni rünnata? "Kõigepealt tuleb meelde tuletada, et praegu sätestab perekonnaseaduse §1 lg1, et abielu sõlmitakse mehe ja naise vahel. Ma ei ole kuulnud, et keegi seda muuta tahaks. Seega on selle küsimuse rahvahääletusele panemine täiesti mõttetu, sest ma ei tea Eestis ühtegi poliitilist jõudu, mis sooviks seda määratlust muuta. Abielu institutsioon ei ole Eestis rünnaku all ja ei vaja põhiseaduslikku kaitset," tõdes Kallas ERRis avaldatud arvamusartiklis, nimetades abielureferendumit EKRE provokatsiooniks. 

Kallase avaldustest on vett merre voolanud vähem kui kaks kuud, kui abielureferendumi vastaste ridadest avanev pilt on sootuks muutunud – revolutsiooniline leer on paljastanud oma kaardid ning seeläbi vähemalt kaudselt tunnistanud, et oma tõeliste kavatuste osas on avalikkust jultunult eksitatud ning tegelikke eesmärke varjates on inimestele aastaid häbitult näkku valetatud. Tõde on see, mida Sihtasutuses Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks oleme juba kaheksa aastat tagasi välja öelnud ja Objektiivis lugematuid kordi üle korranud: homoideoloogia edendajate tegelik eesmärk on algusest peale olnud abielu tähenduse moonutamine ning kooseluseadus on arvukate Euroopa riikide näidetel vaid sillaks ja vahendiks selle eemärgi täideviimisel. 

Tabel: SAPTK

Abielureferendumi eelses paanikas tormasid esimestena revolutsioonilisest formatsioonist välja rohelised, kes algatasid petitsiooni, milles nõutakse abielu sätestamist perekonnaseaduses kahe täiskasvanud inimese vahelise liiduna sõltumata nende soost. Tänast perekonnaseadust, mis näeb ette abielu vaid mehe ja naise vahel ja mille muutmise taotlust ühegi Eestis tegutseva poliitilise jõu poolt eitas Kaja Kallas veel kaks kuud tagasi, nimetatakse ühemõtteliselt diskrimineerivaks. "Erakond Eestimaa Rohelised ja allakirjutanud riigikogule ettepaneku muuta samast soost paare diskrimineerivat perekonnaseadust ja tagada nende põhiseaduslik õigus võrdsele kohtlemisele," seisab petitsioonis, mis tänaseks on kogunud juba pea 33 tuhat allkirja. 

Petitsioonile sekundeerib Eesti 200 ühes selle juhatuse liikme ja endise Isamaa ja Res Publica Liidu esimehe Margus Tsahknaga, kes tunnistas Delfile, et perekonnaseaduse esimene paragrahv tuleks muuta selliselt, et abielu oleks kahe isiku vahel nende soost olenemata. "Ma olen oma otsuse teinud, see ongi üks põhjus, miks ma olen Eesti 200 üks asutajaliikmetest ja tegelikult seda teemat vedanud," avameelitseb end IRLi esimehena aastaid konservatiiviks valetanud Tsahkna. 

Kõige selgema ja metodoloogilisema avaldusega esines aga Euroopa Parlamendi liige ja sotsialistide endine juht Sven Mikser, kes tunnistas sotsiaalmeedias, et perekonnaseadus, mille järgi saavad abielluda vaid erisoolised inimesed on suisa ebaõiglus, mis tuleks kõrvaldada ning kooseluseadus oli vaid evolutsiooniline samm abielu tähenduse moonutamise suunas.

"Ka kõigile neile (või peaksin ütlema – meile?), kes me ehk seni arvasime, et abieluvõrdsuse ja samasooliste paaride võrdsete õiguste poole tuleb liikuda sammhaaval ja n-ö evolutsiooniliselt, peaks praeguseks olema selge, et see lähenemine enam ei tööta," kirjutab Mikser Facebookis ja jätkab: "Ütleme siis, et perekonnaseaduse sätted, mis annavad õiguse omavahel abielluda üksnes erinevast soost inimestele, piiravad ebamõistlikult samast soost elukaaslaste õigusi ja et me soovime selle ebaõigluse kõrvaldada!" 

Mikseri avaldusele lisaks tuli sotsialistide pealik Indrek Saar välja avaldusega, milles ta kutsub kokku erakonna volikogu ja teeb ettepaneku toetada "homoabielu".

Kõigest eelnevast nähtub, et jutt, nagu keegi ei sooviks Eestis "homoabielu" seadustada, on algusest peale olnud suur, alatu ja jultunud vale. Meie oleme SAPTKs juba aastast 2012 ja enne seda mitu aastat portaalis De Civitate tüdimuseni korrutanud, et kooseluseadus ja tsiviilpartnerlus on just nimelt see Mikseri poolt hiljuti mainitud "evolutsiooniline" sild, mille abil liigutakse peaaegu kogu vana Euroopa näidetel abielu tähenduse moonutamise suunas. Samal ajal kõlasid aga nende samade revolutsiooniliste jõudude poolt, kes alatult oma tegelikke intentsioone avalikkuse eest varjasid, süüdistused "inimeste hirmutamises" ja "valetamises".

Me näeme taaskord, kuidas pahemliberaalne leer vassib ja valetab inimestele häbitult näkku. Astronoomiline silmakirjalikkus, millega oma revolutsioonilist ja kultuuri alusväärtusi lagundavat agendat edendatakse, on ühemõtteliselt tülgastav. On hea, et abielureferendum on juba praeguses ettevalmistavas faasis lubanud paljudel maskidel langeda. Nüüd peavad aga koonduma ka kõik konservatiivsed jõud, kellele on kallis see, mida me ühiskonnana, riigina, rahvana ja inimestena mehe ja naise abielust kui perekonna ja seeläbi ühiskonna alusest mõtleme.