Paljud erakonnad näivad soovivat olukorra jätkumist, kus rahvas valiks poliitikuid nii nagu ostaksid nad põrsast kotis. Seistes sellisele poliitilise kultuuritusele vastu, avaldame täna Objektiivi küsitluse tulemused riigikogu kandidaatidele. 

Täna avaldasime Objektiivi vahendusel tehtud küsimustiku tulemused, mille leiate lehelt valimised.objektiiv.ee. Jaanuari lõpus palusime riigikogusse kandideerivate inimeste vastust kümnele meie vaatevinklist kesksele küsimusele, mille hulka kuuluvad sündimata elude kaitse, perekonnaväärtused ning sõna-,  südametunnistuse- ja veendumuste vabaduse austamine riigivõimu tasandil, samuti demokraatlikku riigikorraldust puudutavad punktid.

Küsimustiku tulemused nagu ka erakondade programmid on kõnekad ning suunavad südametunnistusega inimesi vaatama nende suunas, kellele traditsionaalsed väärtused on olulised ning kellel leidub julgust oma positsioone meie kultuuri alusväärtuste võtmeküsimustes valijatele avaldada.

Mida Objektiivi küsitlus peamiselt näitas, on kartellierakondade hämmastav kultuuritus ja vastutusest kõrvalehiilimine. Sisuliselt boikoteerisid nii Keskerakond, Reformierakond, sotsid kui ka Eesti200 meie küsitlust peaaegu in corpore. Meie portaali valimisküsitlust eirati üle kahe kolmandiku kandidaatide poolt.

Sisuliselt näivad paljud erakonnad soovivat loomuvastase olukorra jätkumist, kus valijad peavad tegema otsuse poliitiku osas samadel alustel, nagu ostaks nad põrsast kotis.

Siin avaldub kartellierakondade ja suurema osa nende poliitikute ülbus, mis ei mõtlegi valijatele avaldada oma tegelikke motiive, põhimõtteid ja seisukohti, vaid tühjusest kõmisevate loosungite ja sisuliselt korruptiivsete valimislubaduste varjus müüakse end rahvale pensionitõusu, riigipoolsete toetuste kasvu ja muude hüvedega. Kui see ei aita, siis pastaka, kommi ja teeseldud naeratusega – ikka ainult selleks, et riigikokku saades täita juba sootuks teisi programme ja ettekirjutusi, mis pärinevad kartelli tagatubadest.

Sisuliselt näivad paljud erakonnad soovivat loomuvastase olukorra jätkumist, kus valijad peavad tegema otsuse poliitiku osas samadel alustel, nagu ostaks nad põrsast kotis. Mis sellest kotist tegelikult välja vupsab, selgub alles siis, kui märss põrsakesega maandub Toompea lossi suures saalis.

Meie Objektiivis oleme astunud petlikule ja sahkerdavale poliitilisele kultuuritusele otsustavalt vastu. Meie hinnangul on rahvaesindajaks pürgiva poliitiku kõige põhilisemaks eelduseks see, et ta on valmis avalikustama rahvale oma maailmavaateliste ja poliitiliste eelistuste kogu paleti koos sellega kaasas käivate järeldustega.

Meie Objektiivis oleme astunud petlikule ja sahkerdavale poliitilisele kultuuritusele otsustavalt vastu. Meie hinnangul on rahvaesindajaks pürgiva poliitiku kõige põhilisemaks eelduseks see, et ta on valmis avalikustama rahvale oma maailmavaateliste ja poliitiliste eelistuste kogu paleti koos sellega kaasas käivate järeldustega. Me soovitame neid kandidaate, kellel jätkub julgust olulistes küsimustes oma seisukoht valijatele teatavaks teha ning kaitsta seejuures avalikult meie kultuuri alusväärtusi.

Selles osas eristub kõigist erakondadest Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, mis ainsana võttis tõsiselt Objektiivi küsitlust ning mille liikmete vastused kattusid valdavalt Objektiivi toimetuse seisukohtadega. Just seepärast ongi Objektiivi haldava Sihtasutuse Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks juhatuse liikmed Varro Vooglaid ja Markus Järvi avalikult välja öelnud, et nendel valimistel annavad nad oma hääle EKRE-le.

Konservatiivse maailmavaate kaitse Eestis nõuab selget ja järeleandmatut joont. Me teame väga hästi, et Euroopast pealetükkivad suundumused, millega on innukate kodumaiste kaasajooksikute abil juba suures osas lammutatud Eesti rahvusriigi põhialused ja reaalne iseseisvus, õõnestatud perekonna ideaali ning tagatipuks püütud kehtestada „vihakõneseaduste" abil meelsuskontrolli, saavad tuult tiibadesse, kui valimistel peaksid triumfeerima liberaalid või sotsialistid.

Kui Eestit peaks peale 3. märtsi asuma valitsema „Verhofstadti koalitsioon" ehk liberaalsed Kesk- ja Reformierakond, pannakse tõenäoliselt kõikidele meie kultuuri- ja väärtusruumile kahjulike protsessidele uus oktaanirohke küte sisse ning revolutsiooniline programm hakkab edasi rühkima kiirendatud tempos.

Et revolutsiooni kulgu aeglustada, tuleks Objektiivi hinnangul konservatiivselt mõtlevatel kodanikel anda antud küsimustiku valguses oma hääl EKRE toetuseks. Nendel valimistel selgub paljuski, kas Eesti rahvas üleüldse leidub eeldusi samalaadseks konservatiivseks pöördeks, nagu seda on teinud Ungari ja Poola, või oleme rahvana väärt neid, kes meie üle on siiani valitsenud.

Pildil: riigikogu istungisaalis toimub oulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu. Foto: Scanpix

Tabel: Objektiiv