Eile pidas Brüsselis Euroopa linnade ja regioonide nädala avakõne Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker, kes kutsus kuulajaid konservatiividele "vastu seisma", vahendab Free West Media.

Ta täpsustas, et "nad pole seesama asi. Me peame tõkestama seda marssi mitte-Euroopa poole, mille on inspireerinud rumalad populistid ja piiratud rahvuslased."

Aga "me peame respekteerima euroskeptikuid, kes hellitavad [endas] teatud skeptitsismi Euroopa suhtes, ning see peab kannustama debatti."

Juncker hoiatas, et pead tõstvad iseseisvusliikumised võivad kujundada agenda Euroopa Parlamendi valimiste lähenedes ning mõjutada järgmise seitsme aasta eelarve läbirääkimisi.

Ta kordas, kuivõrd oluline on eristada "neid euroskeptikuid, kellel on küsimusi, ning neid rumalaid populiste."

Sest "Euroopas on kasvav arv euroskeptikuid ning nad kalduvad propageerima euroskeptilisi arvamusi. Me peame nendega rääkima," rõhutas Juncker.

Kõrge euroametnik mõistab, et "Euroopa ei ole ainult Brüssel ja Strasbourg, vaid iga linn ja regioon."

Ning arusaadavalt ei ole mõned Euroopa probleemid nagu "kliimamuutus" piiratud liikmesriikide piiridega, mistõttu tulevadki otsustava faktorina mängu linnad ja regioonid.

"Ilma ühistöö ja ühtekuuluvuseta ei ole Euroopas ükski asi võimalik," ütles Juncker.

Rõhuasetuse just linnadele ja piirkondadele tõstis esile ja Euroopa Komisjoni regionaalpoliitika volinik Corina Crețu.

EURACTIVi andmetel kinnitas Crețu, et "linnad ja regioonid on meie kõige tähtsamad partnerid."

Nagu nähtub uudise päises toodud videost, alustas Juncker oma kõnet meeleolukalt ning näis jäljendavat Briti peaministri Theresa May tantsusamme äsjasel parteikonverentsil Birminghamis.

Populistid ja Euroopa uus religioon