Foto: Piqsels

Sarnaselt Hollandiga soovib rängal kujul põllumajanduse lämmastikuheitmeid vähendada ka Kanada ja ühe võttena piiratakse näiteks väetiste kasutamist.

Otsuse vähendada Kanada põllumajanduses väetiste kasutamist tegi peaminister Justin Trudeau ootamatult ja ühepoolselt teatavaks 22. juulil toimunud kohtumisel provintside juhtidega, vahendab The Federalist.   

Alberta-Saskatchewani provintside ühendvalitsuse pressiteade kurdab: "Väetistega seotud heitmete vähendamise üle iga-aastasel föderaal-provintside-territooriumite põllumajandusministrite kohtumisel aru ei peetud. Provintsid survestasid föderaalvalitsust, et antud tähtsal teemal peetaks kõnelusi, kuid pettumusega tuleb tunnistada, et heitmete vähendamise eesmärgid on juba paika pandud. Edasistel kõnelustel soovitakse ainult rääkida sellest, kuidas täita peaminister Trudeau ja minister [Marie-Claude] Bibeau ühepoolselt seatud eesmärke, mitte pida aru, millisel määral oleks neid reaalselt võimalik vähendada."

Kanada valitsus on seadnud eesmärgiks, et väetiste kasutamisega seotud kasvuhoonegaaside heitmeid tuleb võrreldes 2020. aasta tasemega vähendada 2030. aastaks 30 protsendi võrra.

Provintside põllumajandusministrite sõnul pole kasvavat Maa elanikkonda võimalik ära toita kui vähendatakse väetiste kasutamist.

Väidetavalt põllumehe, kes kasvatab 400 hektaril rapsi ja 400 hektaril nisu, sissetulekud väheneksid väetiste kasutamise 30 protsendise piiramisega aastas ligikaudu 40 000 dollari võrra. Terve Kanada põllumajanduse kohta tähendaks see ligikaudu ühe miljardi dollari suurust saamata jäänud tulu.

Toimetas Karol Kallas