Printsess Patricia Kanada kergjalaväe 2. pataljon paraadil 26.06.2017. Foto: Scanpix

Kanada relvajõududes ei kasutata edaspidi soolisi asesõnu, kuna see võib haavata soolist mitmekesisust ja minna vastuollu riigi inimõiguste, vihakõne ning vihakuritegude seadustega.

Avalikuks tulnud sõjaväe dokumentidest selgub, et Kanada sõjaväelased ei tohi edaspidi kirjutada ametlikes dokumentides “he” (mees-tema) või “she” (nais-tema), vaid peavad kasutama sooneutraalseid mitmuse asesõnu “they/them” (nemad) ja tegema seda sõltumata, milliseid soolisi või sootuid asesõnu kõnealune isik enda kohta ise tarbib, vahendab The Post Millenial.

Sõnavara muutused tehti teatavaks Kanada relvajõudude sisevõrgu infokirja Canadian Forces General Message (Kanada Relvajõudude Üldsõnumid) kaudu ja asesõnad, mis lahutavad inimese tema soost, edendavad väidetavalt soolist mitmekesisust. Edaspidi ei tohi kõrgemad sõjaväelased isikkoosseisu puudutavates aruannetes kasutada sõdurite kohta nende bioloogilisele soole osutavaid asesõnu.

“Toetudes Kanada relvajõudude (CAF) hiljutisele kultuurilisele ja normatiivsele arengule, mille eesmärgiks on edendada soolist mitmekesisust ning kaasamist, peegeldab kanada relvajõudude isikkoosseisu hindamise süsteem (Canadian Forces Personnel Appraisal System; CFPAS) uut reaalsust, milles viited soole, sooidentiteedile ja sooidentiteedi väljendamisele on keelatud, kuna Kanada inimõiguste seaduses (Canadian Human Rights Act) on selline tegevus määrateldud diskrimineerimisena. Nii ei kasutata edaspidi sõjaväelaste kohta soolisi asesõnu nagu “he/his” ja “her/hers”. Sõjaväelasi nimetatakse nende auastmete ja ilma soota asesõnadega nagu “they/their”,” seisab Sõnumites.

Praktikas tähendab see, et kõrgema aukraadiga sõjaväelased, kirjutades oma alluvate kohta raporteid, ei tohi soolisi asesõnu kasutada isegi juhul, kui seda soovivad alluvad ise, vaid peavad kirjutama “they, their, them”.

Hetkel pole teada, kas ja kuidas karistatakse inimesi, kes uue sootute asesõnada protokolli vastu eksivad.

Kanada valitsus muutis 2016. aastal Kanada inimõiguste seadust, millega võeti diskrimineerimise eest kaitse alla sooline eneseväljendus. Samuti kohendati soolise eneseväljenduse kaitseks ümber vihakõne ja vihakuritegude seadused.

Toimetas Karol Kallas