Katoliku Kirik ei nõustu kunagi homoseksuaalide liitudega, teatas kardinal Raymond Burke, Apostelliku Signatuuri Kõrgeima Tribunali prefekt.

Kardinal Burke meenutas, et Kiriku õpetus selles küsimuses on ilmselge. 2003. aastal mõistis Usudoktriinikongregatsiooni noot, millele oli alla kirjutanud selle tolleaegne prefekt kardinal Joseph Ratzinger, hukka samasooliste liitude seadustamise ükskõik millises vormis. 

Kardinal Burke rääkis sellest oma intervjuus prantsuse nädalalehele Famille chrétienne. Ta julgustas prantslasi edasi protesteerima, vajaduse korral ka tänaval, ebaõiglase ja amoraalse seaduse vastu, mis laiendas abielu mõiste ka samasooliste liitudele.

Vatikani ametikandja kutsus piiskoppe ja preestreid üles toetama selles võitluses oma usklikke. Ta tuletas meelde, et Johannes Paulus II kutsus sellises olukorras kasutama õigust kodanikuallumatusele.

Allikas: Radio Vaticana