Allikas: foto-Piqsels; meem – Objektiiv/Karol Kallas

Helsingi Ülikooli Usuteaduskond teatas 20. märtsil, et Rootsi kliimaaktivistist Greta Thunbergist saab nende audoktor.

Thunbergi nime kasutades üllitati 2022. aasta oktoobris "Kliimaraamat" (The Climate Book). Penguini kirjastus kirjutab raamatu tutvustuseks: 

"Greta Thunberg on kogunud kokku rohkem kui saja asjatundja – geofüüsikute, okeanograafide, meteoroloogide, inseneride, majandusteadlaste, matemaatikute, ajaloolaste, filosoofide ja põlisrahvaste juhtide tarkuse – tarkuse. Selle kokku kogutud tarkuse eesmärgiks on anda meile kõigile vajalikud teadmised, kuidas võidelda kliimahädaga."

Teadusuudiste portaal Science News väidab kliimaaktivisti nime kandva üllitise kohta: ""Kliimaraamat" käsitleb teaduse põhialuseid, [kliimamuutuste tõttu saabuva maailmalõpu] eitamist, keskkonnaõiglust ja lahendusi."

Lühidalt võib sedastada, et Thunbergi levitatava laiatarbe kliimakatastroofi ideoloogia taga on väidetavalt "kõva" ja valdkondade piire ületav teadus. Ilmselt teaduse alla käivad ka põlisrahvaste juhtide maailmanägemused, sest kui põlisrahvaste kombed ja usk oleksid teaduse vastu, siis see tühistaks omamoodi ka Thunbergi "päris" teadusele toetuvad väited.

Samas kirjutas George Orwell "1984" uuskeele põhialuseid selgitades: 

"Partei liikmel ei tohi olla isiklikke tundeid ega meeleolulangusi. Temalt oodatakse, et ta oleks pidevas välisvaenlaste ja riigireeturite vihkamises, võidujoovastuses ja enesealanduses Partei vägevuse ja tarkuse ees. Tema armetust ja viletsast elust tingitud rahulolematus juhitakse sihikindlalt kõrvale ja hajutatakse niisuguste võtetega nagu kaks vihkamise minutit, ja mõtlemine, mis võiks viia skeptilise või mässulise hoiakuni, on juba ette tapetud. Selle distsipliini kõige esimest ja kõige lihtsamat astet, mida saab õpetada isegi väikestele lastele, nimetatakse uuskeeles roimstopp. Roimstopp tähendab võimet otsekui vaistlikult peatuda iga ohtliku mõiste künnisel. See sisaldab ka oskust jätta tähele panemata analoogiaid, lasta kõrvust mööda loogikavigu ja mõista valesti kõige lihtsamaid argumente, kui need on ingsotsile vaenulikud, ja tunda igavust või vastumeelsust, niipea kui mõni mõttekäik võiks viia ketserlikku suunda. Roimstopp on lühidalt öeldes kaitsev lollus. 

Aga ainuüksi lollusest ei piisa. Vastupidi, tõeline õigeusklikkus eeldab niisama täiuslikku kontrolli oma vaimsete protsesside üle, nagu on akrobaadil oma keha üle. Okeaania ühiskond püsib lõppkokkuvõttes usul, et Suur Vend on kõikvõimas ja et Partei on eksimatu. Aga kuna Suur Vend ei ole tegelikult kõikvõimas ja Partei ei ole eksimatu, siis nõuab see väsimatult ja lakkamatut paindlikkust faktide tõlgendamisel. Võtmesõnaks on siinkohal mustvalge. Nagu uuskeele sõnadel enamasti, on ka sellel sõnal kaks vastandlikku tähendust. Oponendi kohta tarvitatuna tähendab see häbitut kommet musta valgeks kuulutada, ignoreerides ilmselgeid fakte. Parteilase kohta tarvitatuna tähendab see lojaalset valmisolekut musta valgeks tunnistada, kui parteidistsipliin seda nõuab. Aga see tähendab ka võimet uskuda, et must on valge, ja enamgi veel, teada, et must on valge, ning unustada, et kunagi on vastupidist usutud. See nõuab pidevat mineviku ümbertegemist, mida võimaldab mõtlemissüsteem, mis hõlmab tegelikult kõik ülejäänud ja mida tuntakse uuskeeles kaksisoima nime all."

Kliimakatastroofi jutupunktid on oluline osa progressiusu ideoloogiast ja nagu Orwell kirjutas progressistliku inglise sotsialismi (ingsotsi) kohta, siis progressiusklik on võimeline ühekorraga uskuma vähemalt kahte asja, mis teineteist välistavad.

Orwell jätkab:

"Kaksisoim tähendab võimet hoida oma teadvuses korraga kaht vastandlikku tõekspidamist ja need mõlemad omaks võtta. Tark Partei liige teab, mis suunas tal tuleb oma mälu muuta; ta teab järelikult ka, et ta teeb reaalsusega trikke; aga kaksisoima abil ta veenab ennast, et reaalsus ei kannata selle all. See protsess peab olema teadlik, muidu ta ei toimu küllalt täpselt, aga ta peab olema ka ebateadlik, muidu ta toob kaasa võltsuse- ja selle tõttu süütunde. Kaksisoim on ingsotsi tuum, sest Partei põhitegevuseks on kasutada teaduslikku pettust, säilitades samal ajal täielikku aususega kaasneva eesmärgikindluse. Sihilikud valed, millesse ise täielikult usutakse, kõigi ebamugavaks muutunud faktide unustamine, ja siis, kui neid jälle tarvis läheb, meeldetuletamine just nii kauaks kui vaja, objektiivse reaalsuse olemasolu eitamine ja selle eitatud reaalsuse arvessevõtmine, – seda kõike on tingimata vaja. Isegi selle sõna "kaksisoim" kasutamisel tuleb rakendada kaksisoima. Sest seda sõna kasutades võetakse omaks, et moonutatakse reaalsust; uue kaksisoima abil kustutatakse see teadmine: ja nii lõpmatuseni, ikka vale ühe sammu võrra tõest eespool. Lõppkokkuvõttes on Partei just tänu kaksisoimale olnud võimeline – ja võib, nagu me teame, veel tuhandeid aastaid võimeline olla – peatama ajaloo käiku."

Helsingi Ülikooli Teoloogiateaduskonna Kirikuajaloo professori Tuomas Heikkilä sõnul on Greta Thunbergi kliimaaktivismil usuteadusega paljugi ühist, sest teoloogiateaduskond uurib inimkonna põhiküsimusi.

Internetimeem. "Need on erinevad näitlejad, aga stsenaarium on sama." Allikas: T.S. Waters/Twitter

Kui Usuteaduskond paistab Thunbergi audoktoriks nimetamist võtvat vägagi tõsiselt, siis on sellel ometigi oma äraspidine mõõde. Audoktor Thunbergi – kes on tegelikult pedofrastiale (mis on laste ideoloogilistel ja majanduslikel eesmärkidel ära kasutamine) rõhuv toode – näitel saab väita, et kliimateadus käib ühte patta nii "päris" teaduse, põlisrahvaste animismi kui Usuteaduskonnas uuritavate teiste kultuste, uskumuste ja religioonidega. 

Igasuguse "teadusliku konsensuse" ja "usu teadusesse" põrmustas koroovaaeg, mille käigus tehtud usupõhised vead, nürimeelne tõikade eitamine, ideoloogiliselt "õigete" teadusuuringute tellimine ja rahvatervisetööstuse politiseerimine, mida suunasid ainuisikuliselt üksikud "universumi kuningad", põhjustas maailmas miljonite inimeste hukkumise ning ilmselt kümnetesse triljonitesse dollaritesse-eurodesse küündiva majanduskahju.

Täpselt samasugust inimeste hirmutamise abil uue maailmakorra kehtestamise eesmärki teenib "kliimateadus". Mis on elukõrkusele rajatud totalitaristlik kultus. Mille eesmärgiks on tänaste ülirikaste pisikese nomenklatuuri, kes on tekitanud maailmas, eriti selle läänepoolses otsas/rikkas põhjas, kohutava entroopia, mille tulemusel paratamatusena saabuvat kataklüsmi üritatakse kuidagi kontrollida ja nii enda positsioone säilitada.