Obama valitsuse edikt on lõpetanud usuvabaduse eksperimendi Ameerikas.

Ei, ma ei liialda. Ameerika eksperiment usuvabadusega on ametlikult ümber saanud. Põhiseaduse esimene parandus andis meile sellised institutsionaalsed struktuurid, mis lubavad erinevatel religioonidel rahulikult kõrvuti eksisteerida. Kõik usurühmad lepivad kokku selles, et nad ei ürita valitsusasutusi oma usuvoolu huvides kontrolli alla võtta.

Kuid Obama valitsus on rahule lõpu teinud. Tema administratsioon langetas otsuse, millega nõutakse kõigilt tööandjatelt kontratseptiivide, raseduse katkemist esilekutsuvate medikamentide ja steriliseerimise teenuse tagamist. Valitsus ei tee usulisel pinnal erandit ühelegi inimesele, kel on jultumust uskuda, et rasedus ei ole haigus, mis tuleb alati ja kõikjal ära hoida.

Selle tulemusena on meil nüüd uus riiklik religioon, uus Ühendriikide riigikirik eesotsas Barack Obamaga. See on sekulaarse hedonismi religioon – maailmavaade, et seks on viljatu meelelahutuslik tegevus, millele lapsed järelmõttena juurde lisatakse, lisavõimalusena nendele inimestele, kelle elustiili juurde kuuluvad veidrad eelistused. Kontratseptiivide määruse käsutada on USA valitsuse kogu võimutäius, et küürida avalik sfäär puhtaks kõigist konkureerivatest usulistest vaadetest, mis uuest ortodoksiast erinevad.

Kuna see maailmavaade on fundamentaalselt irratsionaalne, ei suuda ta seista omadel jalgadel. Mõnikord on seksuaalvahekorra tulemuseks lapsed. Mitte igaüks ei soovi, et tema valitsus käituks nii, et kõrgeimaks eesmärgiks peab olema naudingu otsimine. Mitte igaüks ei arva, et valitsuse ülesandeks on lubada inimestel seksuaalset rahuldust otsida ilma kandmata sellega seonduvad vastutust, mille keskmes võib olla elav laps.

Näiteks Katoliku Kirik on igale sekulaarse hedonismi ettekirjutusele vapralt vastu seisnud. Tegelikult on seda teinud kõik kristlikud kirikud, veel alles viis minutit tagasi. Iidse kristliku õpetuse järgi on just abielu suguliseks läbikäimiseks ja laste sünnitamiseks kohane keskkond, nii laste, naiste kui ka meeste ning kogu ühiskonna kasuks.

Valitsus usub, et eriarvamusi ei saa sallida. Need tuleb purustada. Ja loomulikult on neil oma vaatenurgast täiesti õigus. Neil on riiklik religioon, mis ütleb, et iga seksuaalakt on iseendast tähendusetu, välja arvatud see tähendus, mille me võime sellele omistada. Nad ei saa lihtsalt lubada, et keegi käiks ringi ja räägiks, et iga seksuaalakt on püha ja Looja poolt meile kindlal otstarbel antud. Sekulaarse hedonismi seisukohalt tuleb katoliiklus hävitada.

Ja otse loomulikult tuleb niisamuti hävitada igaüks, kes hälbib uuest ortodoksiast. Just seetõttu on nii paljud teised usulised traditsioonid ühinenud kriitikaga selle aadressil, et Obama valitsus on ühiskonnale kuuluva võimu usurpeerinud. Nii evangelikaalide üleriigiline ühendus, Missouri Sinodi Luterlik Kirik, ortodoksi kristlased kui ka ortodokssed juudid on kritiseerinud valitsuse rünnakut usuvabaduse vastu. Need uskkonnad teavad, et kaalul on ka nende usuline vabadus.

Usurahu on tõepoolest ametlikult lõppenud. Sekulaarse hedonismi riigikirik on meile kõigile sõja kuulutanud, värvates enda teenistusse Ühendriikide valitsuse võimu. Me vastame sellele, kuid ainult rahumeelsete meetoditega.

Me hoidusime kasutamast avalikus sfääris usulisi argumente. Me arvasime, et see on meie kohus. Me arvasime, et see on hea strateegia. Ruth Institute on spetsialiseerunud iidsete kristlike õpetuste kaitsmisele, kasutades mittereligioosseid argumente. Enam pole sellel mõtet. Need on endiselt head argumendid. Kuid enam pole mõtet ennast oma usu kuulutamisel tagasi hoida. Meie seisukoht väärib austust, ja mitte ainult selle pärast, et see on meie „sügav usuline veendumus“. Meie seisukoht väärib austust selle tõttu, et see on rajatud mõistusele ja tõenditele ning palju sügavamale arusaamale inimesest ja sellest, mis on inimlikult hea. Iidne kristlik õpetus abielust, perekonnast ja inimese seksuaalsusest seisab kõrgemal sekulaarse hedonismi riigikiriku õpetustest.

Kui me ei anna kindlameelset vastulööki, eeldab Obama valitsus, et nad võivad usuvabaduse likvideerimisega lõpuni minna. Veebileheküljel StopHHS.com võite leida valitsuse otsuse kohta selgitavat informatsiooni. Vaadake ja allkirjastage petitsioon.

Artikli on tõlkinud Veiko Vihuri ning see on avaldatud koostöös portaaliga Meie Kirik. Originaalis on artikkel avaldatud portaalist MercatorNet. Artikli autor Jennifer Roback Morse (PhD) on organisatsiooni Ruth Institute asutaja ja president.