Keiser Wilhelm II keisrinna Auguste Viktoriaga Foto: Scanpix

Saksamaa ajaloolane Katja Hoyer kirjutab nädalakirjas Spectator, kuidas Saksamaal hetkel kuulsaks saanud "äärmusparempoolsed" on pigem esoteerikasse kalduvad monarhistid ja riigi äkilisus igasuguse teisitimõtlemise suhtes võib lihtsalt veidra maailmavaate muuta ohtlikult veidraks. 

Tuleb välja, et Saksamaa paremäärmuslased ei ole ainult kiilsapäised, mustade sõjaväesaabaste ja pesapallikurikatega vehkivad noored mehed. Nende seas on inimesi, kes paistavad välja igati auväärsetena, isegi intellektuaalidena. Reichsbürgerite (impeeriumi kodanikud) liikumises osalevad näiteks raamatupidajad, õpetajad ja teadlased, kellest paljud on keskealised ning vanemad. Tegemist on killustunud võrgustikuga, mille liikmete maailmavaated võivad ulatuda seinast seina, kuid keda ühendab usk, et tänane valitsus[vorm] on ebaseaduslik.  

Reichsbürgerid arvavad, et Saksamaa impeeriumit ei saadetud peale Esimest Maailmasõda õiguspäraselt laiali ja selle tõttu kestab see edasi. Nende jaoks on Saksamaa monarhiale lõpu teinud nõndanimetatud 1918. aasta novembrirevolutsioon, millega keiser Wilhelm II sunniti troonist loobuma, seadusliku aluseta putš. Järgnenud valitsused – alustades Weimari vabariigist ja lõpetades tänase parlamentaarse demokraatiaga – pole õiguspärased. Tänase Bundestagi võib järelikult õigustatult kukutada ja kui vaja, tuleb selleks kasutada vägivalda. Kuigi säherdust äärmuslust esineb harva, leiab Saksamaalt tänaseni monarhismi jääknähte. Kümmekond protsenti sakslastest toetab kuninglikust soost inimeste võimu taastamist. Alla 34-aastaste sakslaste seas on monarhismi pooldajate hulk ligi 20 protsenti.  

Novembris politsei poolt arreteeritud Elisabeth R on üks äärmuslik Reichsbürger. Tema pole terrorist, nagu inimesed neid ette kujutavad: tegemist on õlgadeni ulatuvate valgete juustega 75-aastase pensionil õpetajaga, kes kannab piltidel oma asju pruunis kartulikotis. Teda süüdistatakse ametisoleva valitsuse kukutamise ja Saksa monarhia taastamise salasepitsustes. Prokuröride sõnul on ta Reichsbürgerite terrorirakukese, mis kannab nime Ühinenud patrioodid, juht ja tema grupeering üritas hankida relvi ning lõhkeaineid. Üks tema kaas-vandenõulasi, 54-aastane raamatupidaja Sven B, arreteeriti aprillis peale seda kui politsei leidis tema keldrist SSi vormi ja AK-47 automaadi.

Karl Lauterbach Foto: Scanpix

Ülekuulamisel tunnistas Sven B politseile, et ta kavatses röövida terviseminister Karl Lauterbachi, kes on Saksamaa sulgemiste poliitikate arhitekt. Väidetavalt oli valmis tegevuskava, mis nägi vajadusel ette Lauterbachi turvameeste tapmist. Järgmise sammuna kavatses grupeering taastada 1871. aasta põhiseaduse, millega Saksamaa ühendati keiser Wilhem I võimu all üheks riigiks. Peale põhiseaduse taastamist oleks asendatud kantsler ja president, kellest üks oleks nende monarhia revolutsioonilisele taastamisele taganud legitiimsuse. 

Viimase sammuna oli plaanitud üle riigi ulatuvate elektrikatkestuste tekitamine, milleks kavatseti rünnata riiklikku elektrivõrku. Nii loodeti tekitada kaos ja lõigata rahvas ära meediast, et "uus Saksamaa valitsus saaks segamatult oma tegevust alustada". Sven B eeldas, et osa politseist ja sõjaväest toetaks nende riigipöörde kava.

Tegemist pole sugugi nii utoopilise ideega kui see esmapilgul võib tunduda: mõned aastad tagasi saadeti laiali eriüksuslaste rühm, kelle vanemseersandi juurest leiti lehed SSi lauludega ja tema aiast kaevati välja tuhandeid padruneid laskemoona. Toona väitis parlamendi relvajõudude volinik, et vanemseersandil "oli plaan" ja "ta ei ole ainus". Sven B soovis samuti olla kindel, et Vladimir Putin oleks nende poolel. Ta tunnistas, et on üritanud saada kontakti Venemaa presidendiga, kuid ei olnud kindel, kas tema sõnum jõudis kohale. Elisabeth Rile, keda liikumises tuntakse "vürstinnana", oli väidetavalt määratud koht uues valitsuses.

Preisimaa prints Georg Friedrich abikaasaga Foto: Wikipedia

Teised monarhistide grupeeringud üritavad taastada kunagi riiki valitsenud Hohenzollernite dünastat. Üks neist, mis kannab nime Ewiger Bund (igavene pakt/leping), üllitab oma passe, mis on kujundatud 1914. aasta eelses laadis, millele üritatakse saada mõne vana aristokraatide suguvõsa tempel, mis annab neile väidetavalt kadunud imperiaalse Saksamaa kodakondsuse. Paljud Reichsbürgeritest näevad Preisimaa printsi Georg Friedrichit, kes on Wilhelm II lapse-lapse-lapselaps, riigi ainsa seadusliku valitsejana. 

Teatud Saksamaa ühiskonnagruppides on esoteerikalembus laialt levinud. Biodünaamilisel põllumajandusel, mis sisaldab võtteid, nagu näiteks kvartskristallidega täidetud pullisarvede matmine põllukultuuride kõrvale, Saksamaal maailma riikidest suurim järgijaskond. Paljud endise Ida-Saksamaa aladelt pärit inimesed usuvad tänaseni, et HIV on inimeste valmistatud haigus, mis on Stasi ja KGB poolt 1980ndatel aastatel levitatud väärteave. Leidub ka "elemente", kes on üle võtnud Ameerika Ühendriikide QAnon liikumise filosoofia, segades Covidi-vandenõud kokku salajase maailmavalitsuse teooriatega. Mõned näevad Donald Trumpi vabastajana välismaisest okupatsioonist, tänu kellele pääsevad sakslased parlamentaarsest demokraatiast.

2020. aastal korraldatud küsitluse kohaselt usub rohkem kui pool Alternatiiv Saksamaale (AfD) valijatest, et "maailma kontrollivad varjatud jõud". Sama usub 45 protsenti inimestest, kes AfD-d ei vali. AfD populaarsus on viimasel ajal hoogsalt kasvanud ja ulatub 15 protsendini, mis teeb parteist riigi populaarsuselt neljanda poliitilise jõu.

Saksimaa äärmuspahempoolse partei Die Linke (Vasak) kõneisik Kerstin Köditz arvab, et võimud alahindavad äärmuskuningriiklaste probleemi. Tal võib olla õigus, kuid teiselt poolt on Saksamaa puhul problemaatiline riigi käitumine teisitimõtlejatega.

1949. aastal vastu võetud põhiseaduse kohaselt on riigi poliitilise raamistiku muutmise püüdlused keelatud. Nõndanimetatud "igaviku klausel", millega kinnistatakse muutumatu põhiseadus, on kaasa toonud olukorra, kus Köditzi enda sotsialistlik partei on sattunud jõustruktuuride uurimise alla. AfD poliitikute tegemisi jälgitakse põhiseaduse vastase tegevuse kahtluse ettekäändel. Inimestele, kes kalduvad vandenõulikku mõtlemisse, kinnitab politsei selline tegevus ainult nende hirme riigi vastu. "Valearvamuste" mahasurumisega kaasneb risk, et lihtsalt veidrast saab ohtlikult veider.  

Toimetas Karol Kallas