Kert Kingo Foto: kuvatõmmis internetist

Kommenteerides Objektiivile EKRE poolt uuesti prokuratuurile esitatud, kuid juriidiliselt ja sisuliselt täiendatud kuriteoteadet Liina Kersna kohta sõnas riigikogu liige Kert Kingo, et prokuratuur on küll algatanult varasemalt pelgalt pealispindse info korral menetluse asjaolude väljaselgitamiseks, kuid Liina Kersna suhtes esimese esitatud kuriteoteate puhul seda ei tehtud. 

"Kui esitasime prokuratuurile esimese avalduse kriminaalmenetluse alustamise kohta, vastas prokuratuur, et „edastatud teabe pinnalt ei ole võimalik sedastada kuritegude tunnuseid," kommenteeris riigikogu saadik Kert Kingo Objektiivile. "Mida sellisest vastusest välja lugeda? Seda, et menetluse alustamise tingimuseks on justkui avalduse esitaja enda poolt kokku kogutud kõikvõimalikud lisatõendid, sest ainult konkreetsete tegevuste väljatoomise pinnalt menetlust alustada ei saa. Isik, kes märkab kuritegu, peab selle ise ka ära uurima, s.o tõendama kuriteo toimepanemise. Milleks meile sel juhul uurimisasutused? Mis on nende ülesanne? Ometigi on juhtumeid, kus prokuratuur pelgalt kuulujutu põhjal alustab menetlust, et „välja selgitada" või „kontrollida", kas kuritegu on toime pandud või mitte," lisas Kingo.

"Liina Kersna juhtumi puhul on näha, et prokuratuur, kes peab olema oma tegevuses sõltumatu ja tegutsema kooskõlas seadustega, seda ei ole. Enam isegi ei varjata oma erapoolikust teatud isikute tegevuste suhtes. On selgelt näha, et eesmärgiks on iga hinna eest kaitsta Liina Kersnat kriminaalmenetluse ja võimalike tagajärgede eest, s.o kriminaalkaristuse eest. Selleks püütakse sättida tema tegu väärteoks. Ja seda kõike prokuratuuri osalusel ja kaasabil," tõdeb Kingo. 

Ühtlasi osutas Kert Kingo oma selgitustes Objektiivile, et kuna kuriteokaebus kriminaalmenetluse alustamiseks Liina Kersna suhtes on esitatud enne, kui on väljastatud väärteo otsus, siis seaduse kohaselt ei saa prokuratuur sellele reageerimata jätta ja Liina Kersna tegu väärteona enam käsitleda. "Tuleb alustada kriminaalmenetlus, viia läbi korrektne ja objektiivne uurimine, millega tuvastatakse kõik asjaolud seoses toimunud kiirtestide soetamisega. Nii käib see õigusriigis ja tahaks loota, et prokuratuur ei lähe korruptsiooni teed ja ei hakka jõuga maha vaikima Liina Kersna poolt toime pandud kuritegu," loodab Kingo. 

Toimetas René Allik