Vastupidselt ametlikule "kliimateadusele" on jääkarude, keda kujutatakse "kliimamuutuste" ohvritena, arv alates 1970ndatest aastatest kasvanud üle kahe korra. Foto: Piqsels

Eestimaa Looduse Fond on ilmavõrku sisestanud kliimaseaduse kiiret vastuvõtmist nõudva propagandalehekülje, milles väidetakse, et kliimaseadus on "teaduspõhine".

Kliimaseadus.ee propagandaüllitise küsimuste ja vastuste rubriigist, punkti "Millist kliimaseadust Eesti vajab?", alt leiab väited: 

"Eesti vajab kliimaseadust, mis on tugev ja seega toetab teaduspõhist, eesmärgistatud, juhitud, nõudlikku ja kaasavat kliimapoliitikat."  

"Kliimamuutuse pidurdamisega ja sellega kohanemisega on kiire. Seetõttu peab kliimaseadus olema kiirelt koostatud ja vastuvõetud." 

Vastates küsimusele "Milline on tugev kliimaseadus?" väidab Eestima Looduse Fond (ELF), et see on "teaduspõhine". "Teaduspõhisus tuleneb Pariisi kliimaleppest, mis nõuab, et kliimaotsuseid tehakse tuginedes parimatele kättesaadavatele teaduslikele andmetele," kirjutab ELF.

Esiteks pole Pariisi kliimalepe mitte ühestki otsast teaduslik, vaid tegemist on progressiusu deemonite kummardajate uue maailmakorra ehitamise kavaga. See on üdini poliitiliselt punane ja selle aluseks on ÜRO – mida juhib Sotsialistliku Internatsionaali endine esimees – valitsustevahelise kliimapaneeli (IPCC) valetama kallutatud kliimamudelid.

Arvutimudelite ehitaja Greg Chapman arvab viidatud kliimamudelite kohta, et mitte keegi mitte kuskil pole suutnud välja mõelda arvutiprogrammi, mis suudaks ennustada Eurojackpoti võidunumbreid. Kliima on võrreldes numbripallide keerutamisega mõõtmatult keerulisem ja kosmiliste mõõtmetega süsteem.

Arvesse võiks võtta lisaks asjaolu, et seni pole mitte ükski ametlike kliimateadlaste ennustus täide läinud.

Teisena väidab päris teadus, et külm tapab kakskümmend korda rohkem inimesi kui palavus. Soe on hea, eluks vajalik ja kasulik.

Kolmandana tuleb osutada tõsiasjale, et CO2, mille heitmeid progressistidest "universumi kuningate" sunnil kõik vähendavad, on "elugaas". Rohkem süsihappegaasi tähendab rohkem rohelust ja rohkem elu.

Neljandaks pole inimkonnal olemas tõhusa "rohepöörde" tarbeks vajalikku tehnoloogiat. Tänased "rohelised" tehnoloogiad on nii puudulikud ja vigased, et neile kiirkorras üleminek, mida ELF viidatud propagandažurnaalis nõuab, tähendab tsivilisatsiooni lõppu selle senisel kujul.

Viiendaks on valgeid inimesi maailma kaheksast miljardist ainult kaheksa protsenti. Euroopa Liit on võrreldes muu maailmaga "puhaste tehnoloogiate" poole pealt ülieeskujulik ja sadade India ning Hiina söeelektrijaamade ehitamise kõrval pole kliimatrummi tagumisest mitte mingisugust kasu. Eelmisel aastal võisid kõik Sri Lanka pealt vaadata, mida arenevate riikide agressiivne roheüleminek endaga kaasa toob… Keegi ei peaks tahtma, et rumala rohepoliitika kätte miljoneid mustusid ja singaleid hinge heidab.  

Puhas maailm on hea 

Ükski normaalne inimene ei väida, et reostusega ei pea tegelema – seda tuleb vältida ja ära koristada. Samuti pole mitte kellelgi mitte midagi päriselt tõhusate puhaste ja keskkonnasõbralike tehnoloogiate vastu, aga täna paraku meil neid peale – niivõrd-kuivõrd – tuumaenergia ei ole.

Euroopa Liidu ja ÜRO kliimakavad toetuvad valedele. Riiki valedele üles ehitades – mida kliimaseadused tähendavad – on tulemuseks vaesus ja nälg ning ühiskondlik kaos. Neljaeurosed elektri kilovati hinnad tähendavad hävingut. Riigil läheb hästi odava elektri ja taskukohaste energiakandjate toel. Kliimaseadusega võetakse see kõik ära. "Rohepöörde" kliimaseaduste aluseks olevas "kliimateaduses" pole vähegi erapooletult vaadates mitte midagi teaduslikku.

Kui kellelgi tekib siinkohal küsimus, kuidas "nii palju teadlasi saab kliimaküsimuses IPCCle takka kiita", siis pole vaja vaadata kaugemale kui koroovaaeg. Pea kõik, mida ametlik teadus koroovameetmete ja süstide kohta väitis ning lubas, on tagantjärele osutunud valeks. Neid teadlaseid, kes ametlikele jutupunktidele vastu hakkasid, oli väga vähe. Teadusüldsuse ametlik osa vaatas inimeste vaimset vägistamist, ohtlike ainetega süstimist ja majanduse hävitamist vaikides pealt. Päris suur hulk teadlaseid – sealhulgas Eesti tippteadlased – on tänaseni süstide, mis kujutavad enamuse inimeste elule suuremat ohtu kui SARS-CoV-2 nakkus ise, eestkõnelejad.