Ekraanitõmmis 26. novembri 2015 Ringvaate saatest

Eelmise nädala neljapäeval oli ETV saates “Ringvaade” intervjuu, mis näitab, et Eesti Rahvusringhääling (ERR) on loobunud austusest sõltumatuse põhimõtte vastu ning kiidab oma saadetes heaks ideoloogiliselt varjamatult erapooliku ajakirjandusliku tegevuse.

Vaadates Marko Reikopi intervjuud IRL-i esimehe ja sotsiaalkaitse ministri Margus Tsahknaga ning jälgides, millise ebaviisakusega ja pahatahtliku agressiivsusega saatejuht oma külalist ründab, jääb olukorra tõlgendamiseks ja lahtimõtestamiseks fantaasiale vähe ruumi.

Homoseksuaalist ajakirjanik väljendab inimese suhtes, kes esindab temale vastuvõetamatut traditsioonilisi väärtusi au sees hoidvat maailmavaadet, varjamatult põlgust, kasutades selleks ründavaid väljendeid, vahelesegamist ja intervjuueritava väidete naeruvääristamist ega püüagi teise poole seisukohti mõista.

Samal ajal, kui Tsahkna räägib tõsisest probleemist ehk sellest, kuidas meie parteipoliitilisel maastikul võtab maad alatu väljapressimine, ähvardamine ja maailmavaateliste põhimõtetega kaubitsemine, hõikab silmnähtavalt ärritunud ja hea ajakirjanduse põhimõtted unustanud ajakirjanik iroonitseval toonil vahele ja nõuab vastust küsimusele “Mis teil geide vastu on?”. Ja nii edasi – saates toimunut on mõttetu kirjeldada, see räägib iseenese eest.

Siiani ei ole kuulda olnud, et “Ringvaade” või ERR üldiselt Reikopi käitumise pärast vabandust paluks, mis omakorda lubab arvata, et ajakirjanike seesugune käitumine on kas otseselt või kaudselt heaks kiidetud ja professionaalsete standardite latt jälle suure sammuga allapoole lastud. Tasub meeles pidada, et ERR-i aluspõhimõtete kohaselt peaks ajakirjanikud oma tegevuses vältima kõike, mis võib tekitada õigustatud kahtluse nende või rahvusringhäälingu erapooletuses või ärgitada mõtet, et ajakirjanik või ringhääling on allutatud mõne huvigrupi survele.

Kokkuvõttes ei ole toimunus midagi uut ega üllatavat – elame maskide langemise ajal. Ehk olekski raske “Ringvaatelt” midagi enamat loota teadmises, et selle mõlemad saatejuhid on homoseksuaalid, kes on juba pikemat aega kasutanud oma positsiooni ära, et rakendada rahvusringhäälingu igaõhtune saade ühiskonna ideoloogilise ümberkujundamise teenistusse.