Johann Jakob Walteri maal: "Kuningas Gustav II Adolf Breitenfeldi lahingus". Foto: Wikimedia Commons

Neil, kes on õppinud Gustav Adolfi poolt asutatud koolis, on vedanud. Vaatamata igasugustele riigikordadele ja valitsejatele on seal alati pandud rõhku eelkõige hariduse omandamisele ja teadmiste edasiandmistele, eelistades seda ideoloogiale ja poliitilisele kasvatustööle, meenutab sõjaajaloolane ja kooli vilistlane Jüri Kotšinev.

Peagi tähistab üks Eestimaa vanemaid koole, Gustav Adolfi Gümnaasium oma 390. sünnipäeva. Temast veel vanem kool on Eestimaal vaid XIII sajandil asutatud Tallinna Toomkool (Domschule zu Reval). 

Kooli asutas 1631. aastal Vasa dünastia särav esindaja, rootslaste võitmatu sõjakuningas Gustav Adolf II. Tema oli valitseja, keda nimetati nii tema kuningriigis kui ka selle piiridest väljaspool „Põhjamaade Lõviks" (Lejonet från Norden).

Tükike kuningriigi ajalugu:

Gustav II Adolf, född 19 december 1594 i Stockholm, död 6 november 1632 i Lützen, var son till Karl IX och Kristina von Holstein. Han var Sveriges kung fran 1611 till 1632. Han var kallad Lejonet fran Norden.

Mitte vähem kuulus polnud omal ajal Gustav Adolf II isa, Karl IX. Tegemist oli kuulsa Rootsi valitseja, Gustav Vasa I (12. mai 1496 – 29. september 1560) ja Catherine Stenbocki (22. juuli 1535 – 13. detsember 1621) pojaga. Karl IX oli abielus Margareta Leijonhufvudiga (1. jaanuar 1516 – 26. august  1551).

Tükike kuningriigi ajalugu.

Karl IX, föd 4 oktober 1550 i Stockholm, död 30 oktober 1611 i Nyköping, var kung av Sverige 1604 – 1611. 

Uhked nimed, uhke ajalugu. Mõistagi on tore, kui ühe kooli asutaja kuulus nii tuntud Euroopa kuningate dünastiasse. Tore on omada mingitki sidet kaugete aegade suurte ja kuulsate tegelastega. Räägitakse, et tiitlid on nõrkade kilbid, aga siin tuleks hoolikalt vaadata, kes on need rääkijad.

Mõistagi ei tohi mingilgi määral soosida tõusiklikkust ja enda võõraste sulgedega ehtimist. Eks seda ja teist on viimastel aegadel nähtud liigagi palju. Samas ei maksa maha teha kõiki ja kõike, mis viitab vanale ja ajale vastupidanud traditsioonide mäletamisele ja nende elushoidmisele.

Gustav Adolf II asutatud kool on kindlasti üks neid ajatuid kultuuri- ja vaimuelu arendamise ja hoidmise kantse, mis mälestamist ja meeleshoidmist väärib. Haridus on samasugune relv nagu kahurid ja kuulid ja suur on see valitseja, kes mõistab, et lisaks püssirohule, tinale ja mõõgaterale on oma rahvast vaja relvastada ka teadmistega. Vaimuvara tähtsust mõistsid neli sajandit tagasi kaugeltki mitte kõik valitsejad, eriti sõjakuningad, kes Gustav Adolf II kahtlemata oli. 

30. juunil 1632. aastal kinnitas Gustav Adolf II Tartu Ülikooli (Academia Dorpatensis) asutamise ürikud. See akt näitab selgelt, et Gustav Adolf II teadis, mis kaal on haridusel ja oskas hinnata oma provintside elanike vaimu- ja hariduselu tähtsust.

Tartu Ülikooli asutamisürikud oli kuningas kinnitanud väidetavalt Nürnbergi all sõjalaagris viibides. Sõjakuningas ja hariduse arendaja ühes isikus. Tüüpiline renessansiajastu valitseja, võiks öelda. Kahjuks oli selliseid valitsejaid ka renessansiajal väga vähe.

Neil, kes on õppinud Gustav Adolfi poolt asutatud koolis, on väga vedanud. Vaatamata igasugustele riigikordadele ja valitsejatele on selles koolis alati pandud rõhku eelkõige hariduse omandamisele ja teadmiste edasiandmistele, eelistades seda ideoloogiale ja poliitilisele kasvatustööle.

Gustav Adolfi asutaud kool on kandnud läbi aegade järgmisis nimesid:

Tallinna Gümnaasium 1631–1653.

Kuninglik Gümnaasium 1653–1710.

Linna Keiserlik Gümnaasium 1710–1805.

Tallinna Kubermangu Gümnaasium 1805–1890.

Keiserlik Nikolai I Gümnaasium 1890–1917.

Töörahva Valitsuse Tallinna Poeglaste Gümnaasium 8 (20). veebruar 1918 – 13 (25). veebruar 1918.

'Tallinna Poeglaste Gümnaasium  13 (25). veebruar 1918 – 11. august 1918.

Gustav Adolfi Gümnaasium 11. august 1918 – sügis 1918.

Tallinna Poeglaste Gümnaasium sügis 1918 – kevad 1923.

Tallinna Linna Poeglaste Humanitaargümnaasium kevad 1918 – 3. detsember 1932.

Tallinna Linna Gustav Adolfi Gümnaasium 3. detsember 1932 – 19. august 1940.

Tallina I Keskkool 19. august 1940 – oktoober 1944.

Tallinna I Keskkool oktoober 1944 – 6. november 1991.

Gustav Adolfi Gümnaasium 6. november 1991 kuni tänase päevani.

Selline oli lühike meenutus ühest Eestimaa koolist, mis on ligi neli sajandit jaganud oma maa rahva poegadele ja tütardele vaimuvalgust ja haridust. Meenutus koolist, mis sündis ühe tubli Rootsi kuninga tahtest ja soovist oma alamate vaimuelu eest hoolt kanda.