Viisakas mees avab naisele auto ukse. Foto: Antonio Diaz, Bigstockphoto.com

Igalt mehelt tuleks oodata käitumist, mis näitab üles austust naiste vastu. Kunagi oli see lihtsalt käitumiskoodeksi osa, tänapäeval tuleb selle taastamiseks ja alalhoidmiseks vaeva näha, kirjutab John Cuddeback.

“… suurimatki meest võib õigusega pidada elajaks, kui ta ei ole viisakas kõige õelamagi naise vastu.” Arthur Martine’i etiketi käsiraamat (1866)

Tänane meeste ja naiste vaheliste suhete kriis on mitmetahuline. Üldine heade kommete puudumine nende suhtlemises on üheaegselt nii kriisi sümptom kui ka üks selle põhjustajatest.

Naisi tuleb austada – alati, ja ainult sellepärast, et nad on naised. See tõde nagu teisedki põhitõed on universaalne, ehkki seda universaalselt ei teadvustata ega praktiseerita.

Naise loomus ja väärikus võib enamike meeste jaoks jääda müsteeriumiks. Sellegipoolest võib ja peab kõigilt meestelt ootama käitumist, mis näitab üles austust naiste vastu. Kunagi oli see kõik lihtsalt käitumiskoodeksi osa. Kui seesugust käitumisnormi kõigilt oodatakse, seda üldiselt ka järgitakse, ning mõnede või isegi paljude seas võib austav käitumine kasvatada ka vastavat sisemist hoiakut.

Emily Posti raamatu “Etikett” esimeselt lehelt leiame järgnevad juhised ühe inimese teisele esitlemise kohta:

“Esiteks, nooremat inimest esitletakse vanemale inimesele. Teiseks, džentelmeni esitletakse alati daamile, isegi kui daam on vaevalt kaheksateistaastane. Kolmandaks, daami ei esitleda kunagi meesterahvale, välja arvatud juhul, kui meesterahva näol on tegu USA presidendi, mõne riigipea, kuningliku perekonna liikme, kardinali või muu kiriku aukandjaga.”

Seesugused juhised tunduvad meile, ja eriti noortele, ilmselt veidrad. Samas aga näivad nad kõnetavat midagi sügaval meie sisemuses. Igas esitlemises, milles osaleb ka naisterahvas, on talle ette nähtud teatud eesõigus ja austus. Sellised kombed väljendasid ühist arusaama naise väärikusest. Ent lisaks arusaama väljendusele olid need ka keskseks vahendiks selle arusaama ja sellele vastava austava käitumise arendamisel ja edendamisel.

Maailmas saab ilmselt alati olema mehi – isegi nende seas, kes muidu kombekalt käituvad –, kelle suhtumine ja käitumine naiste suhtes on kohatu. Meie inimloomuse olukord, sealhulgas meie vabadus, praktiliselt kinnitab seda. See aga ei vähenda heade kommete tähtsust, vaid vastupidi, annab neile erilise väärtuse. Meil, eriti just lapsevanematel, on põhjust tõsiselt pingutada, et juurutada meeste ja naiste vahelisi häid kombeid ja harjumuslikke praktikaid.

Nende praktikate elushoidmise vastutus lasub muidugi mõlemal sool, aga ennekõike siiski meestel. Sellele tahaksingi keskenduda. Kasulik on lihtsalt meenutada mõnesid traditsioonilisi praktikaid.

Reeglina avab mees naisele ukse, pakub ühistranspordis talle oma istet, pakub abi millegi raske kandmisel, kõnnib kõnniteel liiklusepoolsel teepoolel, pakub naisele oma vihmavarju, hoolitseb naiste juuresolekul tähelepanelikumalt oma riietuse ja väljanägemise eest, ning valvab oma keelekasutust ega tunne liigset huvi naise eraelu vastu. Selle kõige juures püüab ta mitte näida patroniseeriv või pealetükkiv. Täna, kus seesugused praktikad mõjuvad mõnedele naistele solvavalt, on veelgi tähtsam, et mees käituks taktitundeliselt ega paistaks hästi käituvat mingi tagamõtte ajendil.

Erilist tähelepanu tuleb osutada meeste ja naiste suhetele potentsiaalselt või aktuaalselt romantilises kontekstis. Sel puhul on traditsioonilistel praktikatel, mille sisu ulatub lihtsalt headest kommetest kaugemale, kaks alust. Esiteks, romantilised suhted on suunatud abielule ja teiseks on inimestele omane kaitsta romantilise suhte puhtust ja eriti just naise au. Sellised reeglid ei tulene ülikombelisest romantikapõlgusest ega haiglaslikust usaldamatusest inimeste vastu, vaid mehe ja naise loomuse sügavast mõistmisest ning arusaamast, et nendevaheline terve suhtlemine vajab hoolt.

Emily Posti sõnadega:

“Kui noore neiu perekond pole kodus, ei tohiks ta peolt tulles oma kohtingupartnerit sisse kutsuda või lubada. Kui noormees peale käib, peaks ta kindlalt vastama “Vabandust, teine kord” ning head õhtut soovima. Kui aga vanemad on kodus ja neid on teavitatud, on täiesti sobiv kutsuda ta sisse ja talle midagi pakkuda. Noormees ei tohiks jääda külla liiga kauaks ning kui tundub, et tal pole plaani õigeaegselt lahkuda, peaks neiu talle ütlema, et ta vanemad on kehtestanud kindla kellaaja õhtu lõpetamiseks.”

See juhend võib meile tunduda liiga range või liiga üksikasjalik. Sellegipoolest tasub tähele panna Posti selgemõistuslikku lähenemist tõsisele teemale. Olgu täpne sõnastus milline tahes, kui sarnaseid reegleid üldiselt järgitakse, annavad need edasi arusaama sündsusest ja piirangutest. Noored mehed ja naised saavad kindlaid reegleid järgides aru, et nende omavaheline suhtlus on osa millestki suuremast, millestki, mis nõuab neilt palju. See õppetund on eriti vajalik noorte meeste jaoks. Käituda hästi oma elus olevate naistega on elukestev pingutus. Suhte alustamiseks vaeva nägemine on sellele sobivaks ettevalmistuseks.

Mõistlike praktikate formuleerimine ja elluviimine on suureks väljakutseks ka kõige elujõulisematele perekondadele ja kogukondadele. Vahest suurim väljakutse selle juures on näha neid praktikaid mitte hirmu, vaid lootuse väljendusena. Tervetes kogukondades on alati mõistetud, et meeste ja naiste omavaheline kombekas suhtlemine on kui lill, mis vajab tähelepanelikku kogukondlikku hoolt. Iseenesest see ei õitse ega õilmitse.

Täna võivad mõned küsida, mis alusel peaks naiste suhtes erilist tähelepanu ja hoolt üles näitama. Iseenesest on see muidugi oluline küsimus. Mõnikord esitatakse seda küsimust aga toonil, mis viitab teatud fundamentaalsete arusaamade kadumisele. Üha enam näeme me loomust millenagi, mida võime oma soovidest lähtuvalt muuta, ega kuule enam, mida ta meie kohta ütleb.

Naised väärivad erilist austust mitte oma nõrkuse, vaid oma tugevuse pärast. Naises tunnetab mees millegi sellise olemasolu, mis ületab tema mõistmisvõime. See on midagi jumalikku, midagi, mis mingil moel kuulub mehele, et ta seda kalliks peaks, teeniks ja kaitseks. Mis see “miski” täpselt on ning kuidas sellele kõige paremini vastata – selle avastamiseks kulub tal kogu eluaeg.

Head kombed meeste ja naiste vahelistes suhetes on sel teel heaks reisijuhiks. Me kõik saame oma kogukondades koos töötada, et taasavastada ja taaskehtestada neid iidse tarkuse väljendusi.

Tõlkinud Maria Vooglaid