Koroonaviiruse kiirtest. Foto: Bigstockphoto

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellitud küsitlusest selgub, et 71% vastanutest pooldab võimalust vaktsineerimata inimestel külastada erinevaid asutusi ning üritusi negatiivse koroonaviiruse testi tõendiga. Koroonapiirangute karmistamist peab praeguses olukorras vajalikuks 20% küsitlusele vastanutest. Küsitluse viis läbi Norstat Eesti AS. 

Omikron tüve levikuga on haiglaravi vajaduse kasv on olnud eelmiste lainetega võrreldes aeglasem ning arutletud on võimaluse üle tuua tagasi negatiivse testi tõendi võimalus kontrollitud avalikus ruumis viibimiseks. Sellest tulenevalt küsis Ühiskonnauuringute Instituut inimestelt, kuidas nad suhtuvad negatiivse testi tõendi võimaluse taastamisse ning koroonapiirangutesse üldiselt. 

Negatiivse testi tõendi kohta küsiti: "Kas Teie arvates võiks taastada vaktsineerimata inimestele võimaluse negatiivse koroonaviiruse testi tõendiga külastada erinevaid asutusi ning üritusi?" 71% vastas "Jah" või "Pigem jah", 26% "Pigem ei" või "Ei" ning 3% "Ei oska öelda". 

Lisaks küsiti ka praegu kehtivate koroonapiirangute kohta üldiselt, kas neid peaks leevendama või karmistama. 37% vastanute arvates peaks piiranguid kindlasti või pigem leevendama, 39% arvates ei peaks leevendama ega karmistama, 20% arvates pigem või kindlasti karmistama ning 5% vastas "Ei oska öelda".

Toimetas Markus Järvi