Süüriast tulijad streikimas Budapesti Keleti raudteejaama platvormil 2015. aasta 4. septembril. Foto: Wikimedia Commons

Euroopa rahvad on ülekaalukalt vastu Euroopa Liidu lähenemisele sisserändekriisis ning tahavad, et riikide valitsustel oleks lõplik sõna migratsioonipoliitika osas, selgub värskest uuringust.

Nimelt on USA küsitlusfirma Pew Research Centre avastanud, et kolme neljandiku vastanute hinnangul tuleks migratsiooni puudutavad otsused võtta vastu kohalike valitsuste, mitte Euroopa Liidu poolt.

Lisaks selgub, et 66 protsenti Euroopa Liidu elanikest ei kiida heaks Brüsseli poolt liikmesriikidele peale surutud nn pagulaskvoote.

Vastuseis Euroopa Liidu immigratsioonipoliitikale on suurim Kreekas ja Itaalias (vastavalt 91 ja 81 protsenti), mis asuvad kriisi rindejoonel.

Vastukarva on Euroopa Komisjoni migratsioonipoliitika ka liikmesriikides, kes on vastu võtnud suurimal hulgal sisserändajaid – negatiivselt on häälestatud 59 protsenti sakslastest ja 78 protsenti rootslastest.