Vangla. Foto: BigstockPhoto

Ajakirja Newsweek poolt küsitlusfirmalt Redfield & Wilton Strategies tellitud arvamusküsitlus näitas, et ligi pooled Ameerika noored vanusevahemikus 25–34 leiavad, et sootüsistajate valesti määratlemine ebakorrektse soolise eesliitega peaks olema kuriteona karistatav. 

Küsitlus viidi läbi 1500 valimisõigusliku ameeriklase seas. Arvamusuuringu tulemused näitasid, et vanusevahemikus 25–34 leidsid 44% vastanutest, et transsoolise valesti määratlemine (he/she) peaks olema kuritegu. Vaid 31% 25–34-aastastest olid selle vastu ning ülejäänud ei osanud seisukohta võtta. 

"Transsooliste" väärmääratlemise kriminaliseerimine oli suhteliselt populaarne ka 35–44 aastaste seas, kellest 38% olid sama meelt. 

Uuring näitas taas sotsiaalkultuuriliste hoiakute suurt lahknevust ameeriklaste erinevate vanusegruppide seas. USA populatsiooni tervikust on sootüsistajate väärmääratlemise kriminaliseerimisega päri vaid 19% vastanuist.  

Toimetas Adrian Bachmann