Illustratsioon: Bigstockphoto

Dr Peter McCullough'i ja dr Jessica Rose'i VAERS-i (Vaccine Adverse Event Reporting System) andmeid vaktsiinijärgse müokardiidi kohta analüüsinud teadusartikkel eemaldati hinnatud teadusajakirja Current Problems in Cardiology poolt vahetult enne USA Toidu- ja Ravimiameti (FDA) otsust soovitada ametlikult 5-11-aastaste laste vaktsineerimist erakorralise kasutusloa alusel, kirjutab ajakirjanik ja endine BBC uurija Sonia Elijah.

Dr Peter McCullough on väljapaistev kardioloog, epidemioloog ja sisehaiguste arst, ning ühtlasi üks enim tsiteeritud arste maailmas. Ta on avaldanud enam kui 600 teadusartiklit, neist 45 Covid-19 teemadel. Dr Peter McCullough kirjutas koos Kanada viroloogi ja epidemioloogi dr Jessica Rose'iga teadusartikli nimega "Aruanne müokardiidi kõrvaltoimete kohta USA vaktsiinide kõrvaltoimete andmebaasis VAERS seoses COVID-19 vaktsiinidega."

Vaktsiinide kõrvaltoimete andmebaas VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System) on loodud 1990. aastal USA Toidu- ja Ravimiameti (FDA) ning USA Haiguste Ennetuse ja Tõrje Keskuse (CDC) poolt. McCullough'i ja Rose'i eesmärk oli analüüsida kõrvaltoimeid, mis võivad olla seotud vaktsiinidega. Uuriti kolme USA-s kasutusel oleva vaktsiini (Pfizer, Moderna ja Johnson & Johnsoni Janssen) süstimisjärgseid südameprobleemidega seotud kõrvaltoimeid, peamiselt müokardiiti (südamelihase põletikku). Nende analüüside tulemused VAERS-i andmete kohta olid väga murettekitavad. Ent samavõrd ehmatav oli akadeemilise ajakirja reaktsioon pärast artikli avaldamist.

Artikkel retsenseeriti (ehk läbis peer-review) ja ajakirja Current Problems in Cardiology peatoimetaja dr Hector O. Ventura kiitis selle avaldamise täielikult heaks, 22. septembril 2021. Artikkel avaldati 1. oktoobril 2021 veebis enne ajakirja trükiversiooni ilmumist, ja samuti Elsevieris – mis on maailma suurim meditsiiniline kirjastaja.

Kuid 15. oktoobril eemaldati artikkel ajutiselt nii Elsevierist kui ka ajakirja veebist, ilma autoreid eelnevalt teavitamata. Nädal hiljem teatas Elsevier'i kaaskirjastaja Diana Goetz autoritele, et artikkel eemaldatakse jäädavalt. See uudis tuli vaid viis päeva enne olulist FDA koosolekut, milles pidi tehtama otsus Pfizeri vaktsiini kasutuselevõtu kohta 5–11-aastastele. Artiklit on võimalik lugeda ajakirja arhiivi formaadis.

Sonia Elijah' intervjuu dr Peter McCullough'ga

Müokardiidi aruande peamised järeldused:

  • Sajad tuhanded isikud on teatanud kõrvaltoimetest, kasutades VAERS-i, ent selle analüüsi põhirõhk on müokardiidi tõsisel kõrvaltoimel.
  • Müokardiiti esineb teistest oluliselt rohkem 13-23-aastastel poistel ja meestel.
  • Vaktsineeritud 13-23-aastastel esineb müokardiiti 19 korda rohkem kui ilma vaktsiinita samas vanusegrupis.
  • Pärast teist doosi esines 15-aastastel noormeestel 5 korda rohkem müokardiiti kui pärast esimest doosi.
  • Pfizer BNT162b2 vaktsiiniga esines kokku 67% kõigist müokardiidi juhtudest
  • Covid-19-ga kaasnevad südamekahjustuste kliiniline pilt on erinev kui vaktsiini põhjustatud müokardiidi puhul.
  • Vaktsiini põhjustatud müokardiit kvalifitseerub tõsiseks kõrvaltoimeks ja on sageli seotud haiglaraviga (u 90% juhtudest).

Aruandes rõhutati, et lapsed ei kuulu Covid-19 puhul riskigruppi, ehk laste risk saada Covid-19 tõttu tervisekahjustus on olematult väike, ent samas on lastel teistest märgatavalt kõrgem risk saada müokardiit vaktsineerimise tõttu.

Müokardiidi juhtumite arv aastas, kuni 09.07.21

USA-s on tänavu pärast Covid-19 vaktsiinide kasutuselevõttu vaktsiinijärgse müokardiidi juhtude arv tõusnud hüppeliselt võrreldes eelmiste aastatega. Allolevat graafikut vaadates on selge, et müokardiiti esineb peamiselt nooremates vanuserühmades.

Müokardiidi esinemine eri vanusegruppides, kuni 09.07.21

Dr McCullough rääkis mulle intervjuus, et nende analüüsi tulemus seoses vaktsiinijärgse müokardiidiga on äärmiselt murettekitav. Tema hinnangul on Elsevier korda saatnud "argpükslikku tsensuuriakti". "Müokardiit on tõsine – ma ütlen teile kui kardioloog. On selgeid tõendeid selle kohta, et vaktsiinijärgne müokardiit on tõsisem kui see, mida esineb Covid-19 tõttu hospitaliseeritud patsientidel," rääkis McCullough.

McCullough tsiteeris Tracy Høegi uuringut, mille kohaselt on "lapsel suurem tõenäosus sattuda haiglasse vaktsiinist põhjustatud müokardiidi kui Covid-19 tõttu., pärast teist doosi tõuseb müokardiidi risk plahvatuslikult."

"Tervetel 12-15-aastaste poistel, kellel ei ole kaasuvaid haigusi, on pärast teist doosi 3,7-6,1 korda kõrgem müokardiidi risk kui nende risk 120-päeva jooksul COVID-19 tõttu haiglaravi vajada," märgiti uuringus (Uuringus on omad puudused ja järeldused pole lõplikud – tõlkija märkus).

Just noortel meestel esineb müokardiiti kõige sagedamini. McCullough'i sõnul võib selle põhjuseks olla "ogavalgu ja inimese androgeenide või ogavalgu ja meeshormoonide vaheline mõju."

Tegin intervjuu dr McCullough'ga 26. oktoobril. Ta selgitas, et "sel nädalal vaadatakse FDA poolt üle Pfizeri taotlus saada oma vaktsiinile erakorraline kasutusluba 5-11-aastastele lastele, seega ei saaks olla olulisemat aega, mil on vaja retsenseeritud teadusartiklit müokardiidi teemal, et anda eksperthinnang nii maailmale kui ka USA juhtidele."

"Olime šokeeritud, et Current Problems in Cardiology ja selle kirjastaja Elsevier võtsid artikli oma veebilehtedelt maha. Artiklit saab tagasi võtta ainult vastavalt eeskirjadele ja avaldamislepingule. Artikleid saab eemaldada vaid siis, kui need on teaduslikult kehtetud või neis on vale teave – ükski neist kriteeriumidest ei olnud meie artikli puhul täidetud," rääkis McCullough.

McCullough'i sõnul Elsevier eiras seda, et väljaande peatoimetaja oli andnud artiklile täieliku heakskiidu. "Elsevier püüdis artiklit ebaseaduslikult tsenseerida hetkel, kui seda enim vajatakse – kui vaktsiinitootja läheb FDA-sse ja taotleb erakorralise loa kasutamist 5-11-aastastel lastel."

Artikli eemaldamise õiguslikud piirangud

Elsevier'i artikli eemaldamise reeglid on kopeeritud nende veebisaidilt:

„Äärmiselt piiratud arvul juhtudel võib osutuda vajalikuks eemaldada artikkel veebi andmebaasist. Eelmaldamine on lubatud ainult siis, kui artikkel on selgelt laimav või rikub teiste seaduslikke õigusi, või kui artikkel on kohtumääruse teema või kui artikkel, kui seda järgitakse, võib kujutada endast tõsist terviseriski. Sellises olukorras metaandmed (pealkiri ja autorid) säilitatakse, ent tekst asendatakse ekraaniga, mis näitab, et artikkel on juriidilistel põhjustel eemaldatud."

On väga raske mõista, kuidas McCullough'i ja Rose'i artikkel vastas eespool nimetatud kriteeriumidele, mille tulemuseks oli nende artikli järsk eemaldamine Elsevieri poolt. Saatsin Elsevieri kaaskirjastaja Diana Goetzile küsimusi artikli eemaldamise kohta, aga vastust ei saanud.

"Keegi ei ole mulle tänaseni meie töö tulemuste kohta vastuväiteid esitanud ja isegi e-kirjade vahetust pole olnud. Elsevieri poolt on tegemist argpüksliku ja häbiväärse tsensuuriga. See on kõike muud kui teadusalane kollegiaalne infovahetus," selgitas McCullough.

"Elsevier kaevatakse kohtusse – ja sellel on tohutud tagajärjed. Elsevier saab kohutavalt halva maine tsensuuriga, mis on ajastatud ideaalselt mõjutamaks otsust vaktsineerimise kohta lastel, eriti kui andmed näitavad, et vaktsiin kahjustab lapsi rohkem kui aitab," rääkis McCullough, vastates küsimusele, millised on tema järgmised sammud.

Ebaõnnestunud vaktsiinid

McCullough'i sõnul ei ole vaktsiinid piisavalt tõhusad nakatumise ärahoidmises. Ta viitas Chau jt vaatlusuuringule, mis näitas, et vaktsineeritud võivad levitada ja edastada viiruse üksteisele. Lisaks viitas ta Hiinas tehtud uuringule, mis näitas, et hinnangulised viiruskoormused olid ca tuhat korda kõrgemad Delta tüvega kui varasemate tüvede puhul enne vaktsiinide kasutuselevõttu.

Müokardiit on tõsine kõrvaltoime

Dr McCullough rääkis USA riiklikus televisioonis juba juunis, kui CDC ja FDA olid registreerinud 200 müokardiidi juhtumit, et müokardiit ei ole haruldane ega kerge. Müokardiit on tõsine kõrvaltoime, sest see võib põhjustada kas haiglaravi vajava seisundi, surma või puude.

„Ma arvan, et see on ebaaus, et CDC ja FDA ametnikud liigitasid vaktsiinist põhjustatud müokardiidi haruldaseks ja kergeks", lisas McCullough.

VAERS-i müokardiidi juhtumite arv on šokeerivalt tõusnud, 15.10.21 seisuga on juhtumeid 10 304. (Tõlkija märkus: seisuga 19.11.21 on VAERS-le tehtud 14 428 vaktsiinijärgset müokardiidi ja perikardiidi teadet ning samal ajal kõikide kõrvaltoimete teadete arv on üle 900 000.)

"Trusted News Initiative" oli raudtee maailma massiliseks vaktsineerimiseks

Trusted News Initiative (usaldusväärsete uudiste algatus) nime kandev grupp asutati eesmärgiga tsenseerida seda, mida võimsad huvirühmad peavad "valeinformatsiooniks". Gruppi kuuluvad Reuters, CBC, Associated Press, Financial Times, Microsoft, Twitter, Facebook, Google/YouTube.

Küsisin McCullough'lt, mida ta arvab sõjast „valeinformatsiooni" vastu.

"On selge, et vaktsiinidel on oma huvigrupid ja kasusaajad. Paljud ettevõtted ja asutused on pandeemiale reageerimisel teinud kõik oma panused vaktsiinidele. Nende alla kuuluvad paljud maailma valitsused ja terviseametkonnad, mis teevad tihedalt koostööd vaktsiinitootjate ja nendega seotud üksustega, ning nendele lisaks pankurid, aktsionärid, peavoolumeedia," vastas McCullough.

"Tegelikult tähendas Trusted News Initiative kokkulepet tsenseerida igasugune info, mis võib tekitada vaktsiinides kõhklemist, olenemata sellest kui ohtlikud vaktsiinid on. Ehk teisisõnu põrmustati igasugune võimalus rääkida vaktsiinide ohutuse või Covid-19 ravi teemadel, sest see võis viia vaktsiinides kahtlemiseni," lõpetas McCullough

Samal päeval kui intervjueerisin dr McCullough't (26.10.21) otsustas FDA ametlikult soovitada 5-11-aastaste laste vaktsineerimist erakorralise kasutusloa alusel. FDA koosolekul tunnistas Harvardi ülikooli dr Eric Rubin, et "me ei saa kunagi teada, kui ohutu vaktsiin on, kui me ei hakka seda andma lastele."

Sedavõrd šokeeriv avaldus FDA liikme poolt paljastab selgelt FDA hoolimatut suhtumist ja seda, et nad on valmis mängima laste eludega.

Artikli tõlkis Kaari Saarma ja toimetas Markus Järvi