Ligi pooled venemaalased suhtuvad Stalinisse lugupidavalt ja õigustavad tema sõjakuritegusid

Foto: Bigstockphoto.com

Venemaa ainus sõltumatu sotsioloogiliste uuringute keskus Levada viis märtsis läbi uuringu, küsides venelastelt Jossif Stalini olulisuse kohta riigi ajaloos. Koguni kaks kolmandikku venelastest märkis Nõukogude diktaatori ära positiivselt.

70 protsenti vastanutest hindas Stalini rolli Venemaa ajaloos positiivseks. Negatiivselt mälestas Stalinit vaid 19 protsenti venelastest. Riia venekeelse väljaande Meduza sõnul on see rekordtulemus.

41 protsenti suhtus diktaatorisse lausa lugupidavalt.

Ligi pooled (46 protsenti) leiab, et Stalini sõjakuriteod on põhjendatavad “suurte eesmärkide ja tulemustega”. Teine pool (45 protsenti) leidis, et massimõrvasid ei ole võimalik õigustada.

Toimetas Lennart Käämer

 

KAMPAANIA JÕUDIS EESMÄRGINI!

Täname siiralt kõiki toetajaid!

Aidake viia artikli sõnum palju suurema hulga inimesteni, jagades artiklit sotsiaalmeedia kaudu oma sõprade ja tuttavatega!
JAGA