Klaus Schwab. Foto: Scanpix

Globalistlik Maailma Majandusfoorum (World Economic Forum-WEF) kutsub maailma valitsusi üles kehtestama tehnoloogiahiidudega käsikäes drakoonilisi meetmeid oma kriitikute vaigistamiseks.  

WEFi sõnul on üleskutse adresseeritud suurtele IT hiidudele (nn Big Tech) ja riikide keskvalitsustele, et need teeksid omavahel koostööd Maailma Majandusfoorumi kriitikute vaigistamiseks, kes tegelevat WEFi tööd kritiseerides "väärinformatsiooni levitamisega". 

Saksa globalisti Klaus Schwabi asutatud maailma mõjuvõimsamaid miljardäre koondav rühmitus hoiatas oma avalduses, et "desinformatsioon kujutab endast ohtu kogu maailma ökosüsteemile".

Schwab kutsus "eksperte" üles selgitama maailma juhtidele ja bürokraatidele, kuidas ohjeldada vastuseisu WEF-i globalistlikule tegevuskavale. Oma pöördumises kinnitas WEF, et maailma valitsused, meediaväljaanded, tehnoloogiahiiud ja kodanikuühiskond peavad intensiivistama oma ühiseid jõupingutusi nn "desinformatsioonivastases ristisõjas". 

WEFi hinnangul on väidetava "väärinfo" leviku põhjuseks digitehnoloogia ja "killustunud meedia ökosüsteem".

"Desinformatsioon" on Schwabi sõnul vastutav selle eest, et avalikkuse usaldus korporatiivse meedia, valitsuste, Big Techi ja globalistlike institutsioonide vastu üha väheneb. Tehisintellektiga (AI) hirmutamine etendab WEF-i veebisaidil nende tegevuskava edendamisel siinkohal võtmerolli. 

Usalduse taastamiseks korporatiivse meedia vastu propageerib WEF kogu ühiskonda hõlmavat "sõda desinformatsiooni vastu". WEF kutsub üles ühendama ühiskonna kandvaid jõudusid ja looma "mitmekihilist kaitset desinformatsiooni leviku vastu".

WEF ja selle globalistlikud liitlased näivad olevat keskendunud nii "desinformatsiooni" kui ka "väärteabe" hävitamisele, olemata samas täiesti ükskõiksed selle suhtes, kas hävitamisele ette nähtud informatsioon on tõene või vale. 

Maailma majandusfoorum kiitis muuseas oma veebisaidil avaldatud postituses Euroopa Liitu ja selle ranget digitaalteenuste seadust (Digital Services Act – DSA).

"Püüdlused desinformatsiooni vastu võitlemiseks on käimas. Näiteks võttis EL hiljuti vastu DSA, mis on suunatud "kahjuliku" veebisisu vastu", märkis WEF oma kodulehel. 

Samuti mainiti Maailma Majandusfoorumi poolt ettevõtmist, mida nimetatakse "globaalseks digitaalohutuse koalitsiooniks" (GCDS), mis "astub aktiivselt vastu desinformatsiooni poolt esitatud väljakutsetele".

GCDS täidab väidetavalt seda olulist ülesannet, uurides meediapädevuse rolli ja edendades kogu ühiskonda hõlmavat lähenemisviisi leviku vastu võitlemiseks." Sellest hoolimata nõuab Maailma Majandusfoorum tegusid ka teistelt (s.o Euroopa Liitu mitte kuuluvatelt) riikidelt, mis ei ole veel analoogseid autoritaarseid meetmeid kehtestanud.

WEFi hiljutise kohtumise paneelis, mis kandis pretensioonikat nime "Tõe kaitsmine" esitleti Euroopa Liidu bürokraate ja peavoolumeedia suurkujusid kui "tõeeksperte". 

"Usaldus on meie kõige väärtuslikum vara ja niipea, kui me sellest ilma jääme, lagunevad kõik meie ärimudelid," valutas südant paneeli liikmeks olnud Wall Street Journali peatoimetaja Emma Tucker.

"See tähendab muuhulgas ka seda, et me peame oma vigu parandama. Me peame olema ausad, kui teeme vigu," tunnistas WSJ peatoimetaja.

Toimetas Markus Järvi