Foto: Bigstockphoto

Rooma Klubi poolt tellitud uurimuse kohaselt tõuseb planeedi elanikkond enne käesoleva sajandi keskpaika 8,8 miljardini, millele järgneb drastiline populatsiooni langus. 

Uudis kõlab suurepäraselt globalistidest uurimuse tellijatele, kelle silmis on rahvastiku kahanemine kriitilise tähtsusega elanikkonna kontrolli all hoidmise seisukohalt. Rooma klubi asutati teadupärast 1968. aastal peamiselt David Rockefelleri rahadega ning valitsusvälise organisatsiooni peamiseks eesmärgiks on sellest ajast saati olnud globaalse valitsuse agenda edendamine. 

Gruppi, kelle liikmeskonna hulka kuuluvad sellised nimed nagu George SorosHenry KissingerBill Gates ning Ted Turner, on muuhulgas tihti seostatud USAs Georgia osariigis püstitatud monumendiga, mis kutsub üles hoidma inimkonna populatsiooni taset 500 miljoni inimese piires. 

Üheks Rooma Klubi peamiseks ideoloogiliseks alustalaks on kliimasoojenemise mütoloogia propageerimine, mis käibib populatsiooni vähendamise ultimatiivse õigustusena. 

Üks uurimuse autoritest Ben Callegari nendib, et "uuringu tulemused annavad põhjust optimismiks, kuid selle mööndusega, et meil tuleb jätkuvalt tegeleda oluliste ökoloogiliste väljakutsetega… Selle nimel on meil tulevikus tarvis muuta praegust tarbimise ja tootmise paradigmat, mis on probleemidena veel tõsisemad kui inimkonna arvukuse kasv". 

Uurimus visandab tulevikuks kahte potentsiaalset stsenaariumi. Nendest ühe kohaselt jätkub inimkonna arengutrajektoor praegusel kursil, mille käigus kasvab inimkond pisut alla 9 miljardini aastaks 2046, langedes aastaks 2100 7,3 miljardini. 

"Optimistlikum" stsenaarium näeb ette valitsuste poolset maksukoormuse tõstmist ning rahade kanaliseerimist sotsiaalprogrammidesse, mis võimaldaks langetada maailma elanikkonna aastaks 2100 6 miljardini. 

Toimetas Adrian Bachmann