Asutaja arvamus CEU seinal. Foto: Scanpix

George Sorose poolt asutatud Kesk-Euroopa Ülikool (CEU) teatas, et on sunnitud läinud nädalal jõustunud “immigratsiooni-lisamaksu” tõttu peatama pagulastele ja varjupaigataotlejatele mõeldud programmid.

Ülikool selgitas, et otsus sündis juriidilise ja finantsilise ebakindluse tõttu olukorras, kus valitsuse hinnangul immigratsiooni soodustavatele tegevustele rakendub 25-protsendine maks.

2016. aastal käivitatud programmides pidid osalema ligikaudu 55 pagulast või varjupaigataotlejat.

Tegemist on Ungaris kehtima hakanud seaduspaketi “Stop Soros” viljadega.

Pingeliseks muutunud olukorras andis CEU algselt teada, et lahkub Ungarist käesoleva aasta mais. Kuu aega hiljem kinnitasid nad kummatigi, et ei lähe kuhugi.

Küll aga on Ungari tolmu juba jalgelt pühkinud Sorose organisatsioon Avatud Ühiskonna Fond. Nemad kolisid oma kontoriga ära Berliini.

Äsja tabas Sorose ülikooli ka teine finantsiline hoop, kui valitsus otsustas lõpetada “soouuringute” riikliku rahastamise, mis nende hinnangul tuginevad pigem ideoloogiale kui teadusele, nagu näiteks marksism-leninism.

Ajab sõrad vastu: Sorose rektor “ei lahku” oma ülikooliga Ungarist