Foto: Bigstockphoto

Täna varahommikul võttis riigikogu vastu seadusemuudatuse, mille kohaselt kaob näiteks täiendav maksuvaba tulu lapse ülalpidamise korral ja abikaasa eest ning tõuseb tulumaks.

Valitsuse algatatud tulumaksuseaduse ja kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse vastuvõtmise poolt oli 58 ja vastu 33 riigikogu liiget, vahendab ERR.

Seadusemuudatus mõjutab otseselt ka lastega peresid. Alates 2024. aastast kaob füüsilise isiku täiendav maksuvaba tulu lapse ülalpidamise korral, samuti abikaasa eest. Ühtlasi kaotatakse ära õigus arvata maksustatavast tulust maha eluaseme intressid. 

Füüsilise ja juriidilise isiku tulumaksumäär tõuseb alates 2025. aastast kahekümnelt protsendilt kahekümne kahele protsendile. Äriühingutele kaob 14-protsendine soodusmäär regulaarselt jaotatavalt kasumilt ja sellega seoses ka füüsilisele isikule makstud dividendilt kinnipeetav seitsmeprotsendine tulumaks. 

Valitsus leevendas esialgset pankade maksustamise plaani, kavandatud 22-protsendise avansilise makse määr langetati kaheksateistkümnele protsendile. 

Alates 2025. aastast kaob regresseeruv tulumaksuvaba tulu ning kehtestatakse ühtne maksuvaba tulu 700 eurot kuus ehk 8400 eurot aastas. Erandiks on vanaduspensioniealised, kelle maksuvaba tulu võrdub keskmise vanaduspensioniga. 

Toimetas René Allik