Pilt: poliitreklaami ekraanitõmmis

Poola konservatiivne veteranpoliitik Marian Piłka leiab uudisteportaalis ReMix avaldatud arvamusloos, et Poolal tuleb võtta ülesandeks Saksamaa ja Euroopa Liidu nõrgestamine ning viimane on tööriist Saksamaa kätes, kes tahab liidust luua Neljandat Reichi.  

Saksamaa kantsler Olaf Scholz avaldas Frankfurter Allgemeine Zeitungis arvamusloo, milles esitles nägemust Euroopa Liidust, kus sellest saab ühtne poliitiline üksus ja mida Saksamaa juhib. Selline asi osutub võimalikuks ainult siis kui liikmesriikidelt võtta ära vetoõigus, arutles Scholz. Tegemist oleks Maastrichti lepinguga, milles nähti ette ühtne EL valuuta ja Lissaboni lepinguga, kus kehtestati kvalifitseeritud häälteenamuse reegel, alguse saanud föderaliseerumisprotsessi lõpule viimisega.

Föderaliseerumisprotsessile on kaasa aidanud lisaks Euroopa Kohtu käitumine ja Euroopa seaduste ülimuslikkuse doktriin liikmesriikide seadusandluse ning põhiseaduste ees. 

Samas ei tunnista Euroopa seaduste ülimuslikkust ei Saksamaa ega Prantsusmaa kõrgemad kohtud, mis annab mõlemale riigile Euroopa Liidus eelisõigustega positsiooni. Ülejäänud riigid, mis hakkavad Euroopa Kohtule ja Euroopa Komisjonile vastu, seisavad silmitsi erinevate karistustega. Itaalia ja Kreeka puhul on näha, kuidas liikmesriike on sunnitud muutma kas oma olulisi poliitikaid või valitsusi.

Scholz kutsus sisuliselt üles Saksamaa ülemvõimu seadustamisele Euroopa Liidus ja selle muutmisele Neljandaks Reichiks, mis oleks pooldemokraatlik ja poolföderalne.

Kõik see meenutab 19. sajandi Prantsuse-Preisi Teise Reichi loomist ja arengut, mis algas samuti tolliliidu ja ühtse turu loomisega. Samuti tasub meenutada, et selle selle üksuse osadel olid erinevad staatused. Näiteks Baierimaa jättis endale alles oma armee ja ajas iseseisvat välispoliitikat. Euroopa liidus jääks selline staatus Prantsusmaale, samas kui Poolale ja teistele liikmesriikidele jääks Bundesländerite moodi roll. 

Poola peaks loobuma oma valuutast, mis piiraks riigi majandusarengut. Berliin üritab seda juba saavutada kui takistab Poola tuumajaama ehitamist ning üritab seda sundida jagama oma gaasi- ja energiavarusid.    

Marian Piłka sõnul tuleb Saksamaa ja Euroopa Liidu positsioonide nõrgestamiseks luua esimese Poola vabariigi sarnane riikide koostööliit, kuhu kuuluksid lisaks Skandinaavia, Ühendkuningriik, Türgi ja Ameerika Ühendriigid.

Sõda Ukrainas on Neljanda Reichi loomist kiirendanud. See sõda tähendab, et Euroopa idapoolsed riigid tunnetavad reaalset ja põhimõttelist Venemaalt lähtuvat ohtu. Need riigid lootsid, et Euroopa Liit tagab neile turvalisuse, kuid nende turvalisus on täna ohus. Venemaa taltsutamiseks soovivad need riigid, et Ukrainast ja Valgevenest saaksid Euroopa Liidu osad, kuid see ei ole Saksamaa huvides.

Nii nagu tegi Teise Reichi looja Otto von Bismarck, soovib ka tänane Saksamaa tihedamat koostööd Venemaaga, mis looks sellele USA kõrval supervõimu tunde ja tagaks teatud eelised, nagu odav gaas. Ukraina sõda on muutnud kõik selle küsitavaks. Saksamaa on sunnitud asuma lääneriikide poolele, mis kahjustab selle majanduslikke huvisid.

Ukraina Euroopa Liidu liikmelisus ähvardab kallutada Liidu idasuunas ja muuta ühenduse Venemaa vastaseks. Samuti tooks see kaasa USA mõju suurenemise Euroopa poliitikas ja transatlantilise suuna, mida ei soovi näha ei Prantsusmaa ega Saksamaa. Samuti on viimane asi, mida Saksamaa tahab, tugev Kesk-Euroopa.

See on põhjus, mis nii Pariis kui Berliin tahavad aidata Vladimir Putinil oma "nägu päästa". See on aga Poola huvidele vastu. Poola sooviks on Venemaa Euroopast välja tõrjumine. Saksamaa soovib Venemaaga tihedamat koostööd ja seda, et Euroopa Liidu idapoolsed riigid tunnistaksid Saksamaa ülimuslikkust.

Nii nagu Venemaa ohustab Poolat sõjaliselt, ähvardab Saksamaa Poola iseseisvat majandusarengut. Saksamaa kasutab Euroopa Liidu rahastusfonde, et sundida riiki kuuletuma oma tahtele ja et see lõpetaks Venemaaga koostöö tõkestamise.

Poola esmaseks sihiks peaks olema Saksamaa ja Euroopa Liidu positsioonide nõrgestamine, et oleks võimalik takistada nende Venemaa meelsete poliitikate kehtestamist. Poola peab alternatiivina Euroopa Liidule looma kogukonna riikidest, mis tunnetavad Venemaa ohtu. Ukrainast ei saa ELi liiget, kuna see oleks Saksamaa huvide vastu. Poolal tuleb toetada Ukraina Euroopa Liidu püüdlusi, kuid samal ajal peaks see joonistama välja esimese Poola vabariigi sarnase riikide koostööliidu, kuhu kuuluksid lisaks Skandinaavia, Ühendkuningriik, Türgi ja Ameerika Ühendriigid.

Poola peaks nõrgestama Euroopa Liitu, kuna see on tööriist Saksamaa kätes ja nii takistama viimase Neljanda Reichi ehitamist. Selleks on esmalt vaja kokku panna riikide ühendus, mis austaksid üksteise suveräänsust ning seisaksid vastu Saksamaa Euroopa ülemvõimule.

Tõlkis Karol Kallas