Nagu võis oodata, hääletas vahetult enne möödunud parlamendivalimisi IRL-i ridadesse kositud teletäht Maire Aunaste kooseluseaduse rakendusaktide poolt. Aunaste käitumine tekitas fraktsioonis paksu pahandust, kui Priit Sibul kritiseeris sotsiaalmeedias Aunaste valikuid ja asetas küsimuse alla tema sobivuse IRL-i saadikuna.

Enne IRL-iga liitumist oli mõlemale osapoolele teada nende suhtumine perekonnaväärtuste kaitsmisesse ja neid lammutavasse kooseluseadusesse. Teadupärast oli IRL oma üldises liinis kooseluseaduse vastu, Maire Aunaste aga selle poolt.

Ometi kosis IRL oma ridadesse teletähe ja asetas ta möödunud parlamendivalimistel Võru,- Valga ja Põlvamaa esinumbriks. Priit Sibul, kes on tuntud oma perekonda toetavate vaadete poolest, sai samas piirkonnas koha alles Aunaste järel teisena. Tulemuseks oli Aunaste katastroofi-lähedane valimistulemus, mida ei saaks endale lubada ükski piirkonna esinumber. 

Arvestades seda, et igale saadikule peab jääma vabadus hääletada oma südametunnistuse kohaselt, on arusaamatu, kuidas suutis IRL-i peakorter enne valimisi näha just Aunastes oma erakonna häältemagnetit. Arusaamatuks jääb ka Aunaste valik IRL-i kasuks. Tema maailmavaatega oleks märgatavalt paremini sobinud mõni vasakpoolne või liberaalne erakond.

Aunaste kaasus tõstatabki esile probleemide puntra, kus ühelt poolt turritab välja saadikute maailmavaateline segadus ja teises otsas särab erakondlik oportunism, mille taha jäävad taotluslikult vaiba alla summutatud ja puudulikult artikuleeritud maailmavaatelised eelistused.

Kui IRL ei suuda ega tahagi asetada end avalikkuse ette ühemõtteliselt konservatiivse erakonnana, vaid tasakaalutleb konservatiivsuse ja liberalismi piirimail, siis pole põhjust imestada, et IRL-i ähmasest kuvandist ei saa aru ei saadikud ise ega nende valijad. Tulemuseks on nii Isamaa kui ka Res Publica üks kõige madalamaid reitinguid üle aegade.

Aunaste kaasus mängib selles supis vaid sümptomi, mitte põhjuse rolli.