Probleem, mille ülekätte läinud valitsused Eestis ja mujal on tekitanud, ei lähe iseenesest ära. Kui valitsuse liikmeid, ametnikke ja teadusnõukogude liikmeid vastutusele ei võeta, jääb valitsustele edaspidi riiulisse sõjajärgses Euroopas pretsedenditu kodanikuõiguste tühistamise tööriist, mis võidakse iga hetk jälle kasutusele võtta, tõdes Objektiivi peatoimetaja Markus Järvi meeleavaldusel Rüütelkonna maja ees.

Austatud kodanikud, head sõbrad!

Viimastel päevadel oleme näinud, kuidas endised apartheidikehtestajad on asunud oma jälgi peitma ja end puhtaks pesema. 

Siseministe Jaani, kelle haldusalas olevas politsei- ja piirivalveametis on ausaid ja häid politseinikke süstlasunnile mitteallumise tõttu vallandatud, on avalikult tunnistanud, et koroonapass on praeguses olukorras mõttetu. Kristian Jaani ja Elmar Vaher, kui koroonapass on praeguses olukorras mõttetu, siis on ta seda olnud algusest peale. Meelekindlust ja iseseisvat mõtlemist üles näidanud politseinike töökoht tuleb taastada ja nende hea nimi ennistada! 

Kohe, otsemaid teed. See on vähim, mida te saate praeguses olukorras teha. 

Sama tuleb teha Martin Heremil kaitseväes. Mehed, kes olid valmis loobuma oma tööst ja oma pühendatult omandatud elukutsest vankumatu seesmise sunni ja selgete põhimõtete tõttu on Eesti riigile hindamatu väärtusega. Need on mehed, kes ei tõmba selga küüru isegi mitte oma kõige kõrgema ülemuse ees, rääkimata vaenlasest. 

Kas nii vähe tunnete te sõjamehe vaimu, hr Herem? Väikesest hingest kantud bürokraatlikule tähenärimisse, mille eesmärgiks on murda vabatmehe vaimu, suhtub sõdur usaldamatuse ja põlgusega, ent väärikust, karmi rüütellikku distsipliini ja eneseohverdust inspireerivale juhile järgneb sõjamees kasvõi kindlasse surma, sest see on tema kohus, tema au ja tema vere kutse.

Ma kordan: iga kaitseväest süstlasunnile mitteallumise tõttu vallandatud sõjamees on meie riigile kulda väärt, tema teenistus, kui ta peaks seda veel soovima, tuleb ennistada ning teda tuleb vankumatu väärikuse ülesnäitamise eest autasustada ametikõrgendusega. 

Nii toimiks aristokraatlikku militaarset kultuuri viljelev armeejuhatus. Nii toimiks riik, mille nimel oleks üleüldse mõtet võidelda. 

Kas te saate aru, Kaja Kallas, Tanel Kiik, Kristjan Jaani, Elmar Vaher ning lugematud ülemad ja alamad ametnikud, apartheidirežiimi kellassepad ja peenhäälestajad, roosa maskiga taskudiktaatorid, millega te olete hakkama saanud? 

Oma väikese hingega olete muutnud väikeseks kõik selle, mis kunagi oli suur. Madaldanud olete te kõike seda, mis on ülev, aga armetusest olete teinud uue õilsuse. Ilusa olete muutnud plastikusse pakitud kitšiks, aga selle, mis on meile kallis ja mida me armastame – meie oma riik, rahvas ja selle vabadus – olete teie suutnud muuta tülgastavaks koloniaalvõimuks, meile tundmatuks monstrumiks, mis hävitab Maarjamaad ja tema rahvast. 

Rüvetanud olete te kõike, mida olete puutunud, aga puutunud olete te peaaegu kõike. 

Aga mis kõige hirmsam ja pahaendelisem – valest olete te teinud uue tõe ning olete seda kuulutanud tänavatel ja majade katustelt. Vähe sellestki, kõiki neid, kes teie uut tõde ei usu ega seda tunnista, olete te asunud taga kiusama ja välja tõrjuma. 

Hiljuti tunnistas endine sotsiaalministeeriumi asekantsler Maris Jesse, et valitsuse koroonaapartheidi mõtteks oli survestada inimesi end vaktsineerima. Loomulikult on iga mõtlemisvõimeline inimene teadnud seda kogu aeg ja ainus uudis selles väljaütlemises on see, et üks apartheidipassi väljatöötamise juures olnud isik seda avalikult tunnistab.

Kuid meenutame nüüd, kuidas sotsiaalminister Tanel Kiik apartheidipassi õigustas. Mäletate? Alates eelmise aasta augustist rääkisid Kiik ja riigi propagandateenistus meile "nakkusohutustõendist". Mõni kuu hiljem, kui kõigile sai selgeks, et apartheiditõend ei kaitse ei nakatumise ega haiguse edasikandmise eest, pühiti "nakkusohutustõendi" mõiste kiiruga vaiba alla. Kuid, pange tähele, Jesse tunnistuse valguses on selge, et süsteemi üks arhitekte, minister Tanel Kiik valetas algusest peale rahvale näkku: apartheidipass oli disainitud inimeste survestamismeetodina, laskmaks süstida enda kehasse lõpetamata ohutusuuringutega vedelikke, mitte nn "nakkusohutustõendina".

Tanel Kiik valetas algusest peale.

Täna näeme, kuidas apartheidikehtestajad on tagasi tõmbunud, kuna valede hulk on kasvanud üle pea ning kellelegi ei jää nende valetamine enam hoomamatuks. 

Me pole täna tulnud üksnes selleks, et nõuda koroonapiirangute viivitamatut lõpetamist, mida tuleb loomulikult teha, ilma igasuguse jututa. Ent me nõuame ka vastutust. Taskudiktaatorid ja minitürannid peavad saama kohtulikule vastutusele võetud. 

Probleem, mille ülekätte läinud valitsused nii Eestis kui mujal on tekitanud, ei lähe iseenesest ära. Kui valitsuse liikmeid, ametnikke, teadusnõukogude liikmeid vastutusele ei võeta, siis jääb valitsusele edaspidi riiulisse sõjajärgses Euroopas pretsedenditu kodanikuõiguste tühistamise tööriist, mille ta võib iga hetk jälle välja võtta. 

Ilma vastutuseta ja konkreetsete karistusteta võib kõik jälle korduda, võib isegi siis, kui tulevad karistused, ent kui ei tule, siis kordub kindlasti. 

Koroonapiirangute lõpetamise järel tuleks pealöök anda globalistlikke korraldusi täitvate kohalike minitürannide suunas – rahulikult, õiguslikult ja väärikalt, ent samas külma militaarse determineerituse ja täpsusega. 

Me seisame vastu teie türanniale ega alistu!

Tänan, head inimesed!