Meenutus: täna möödus neli aastat riigikogus kooseluseaduse läbisurumisest

Kooseluseaduse läbisurumise vastane meeleavaldus Toompeal 5. oktoobril 2015. Foto: SAPTK

Täna möödub neli aastat kooseluseaduse läbisurumisest riigikogus. Seaduse vastuvõtmise poolt hääletas 40 riigikogu liiget, 38 oli vastu, 10 ei osalenud hääletusel.

Seadus suruti läbi ühemõtteliselt vastu rahva enamuse tahtmist. Septembris 2014 TNS Emori poolt läbi viidud arvamusküsitluse kohaselt ei pooldanud koguni 67% valimisealistest kodanikest samasooliste paaride riiklikku tunnustamist perekonnana, samal ajal kui selle poolt oli vaid 28%.

Vaid mõned päevad varem, 5. oktoobril leidis Toompea lossi ees aset üks taasiseseisvumise järgse aja suuremaid meeleavaldusi, mida korraldas SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks. Erinevatel hinnangutel osales meeleavaldusel kolm kuni viis tuhat inimest (vt galeriid siit).

Toome selle sündmuse meenutuseks ära valitud kõned meeleavalduselt, samuti kokkuvõtte SAPTK kampaaniast “Kaitskem üheskoos perekonda”, millega koguti kooseluseaduse läbisurumise vastu rohkem kui 45 000 allkirja.

Kooseluseaduse läbisurumine riigikogus neli aastat tagasi. Teati juba ette, et ei saada sellele 51 poolthäält,…

Posted by Malle Pärn on Teisipäev, 9. oktoober 2018

.
Kõigi meeleavalduse sõnavõttudega saab tutvuda SIIN. SAPTK ametlik videokokkuvõte meeleavaldusest on teadmata ajal ja põhjusel YouTube’ist ära kustutatud – just nagu ka video, mis tõi esile Marju Lauristini poolt Vikerraadio vahendusel antud õelad, täiesti ebaadekvaatsed ja laimavad hinnangud meeleavalduse suhtes.

Kooseluseadus võeti küll 2014. aasta 9. oktoobril vastu, ent poolikul kujul, ilma rakendusaktideta, mis on siiani vastu võtmata. Kooseluseaduse enda §-i 26 kohaselt peaks seadus jõustuma alles rakendusaktide vastuvõtmisel. Sellest hoolimata on kohtud juba mitmel puhul rakendanud kooseluseadust, justkui oleks tegu kehtiva õigusega.

KAMPAANIA JÕUDIS EESMÄRGINI!

Täname siiralt kõiki toetajaid!