Foto: kuvatõmmis

Euroopa Rahvapartei mõttekoda Wilfried Martensi Euroopa uuringute keskus soovitab vastuseks Venemaa-poolsele “traditsiooniliste väärtuste” jms propageerimisele taastada Euroopa Liidus omaenda narratiiv, mis põhineks euroopalikel väärtustel ja rõhutaks, et EL seisab inimõiguste, õigusriigi, vabaduse ja võrdsuse eest.

Mõttekojal on valminud analüüs, mis kannab pealkirja “Karu lambanahas” ja mis keskendub Venemaa püüdlustele mõjutada Euroopa riike ja ühiskondi. Üks kaasautoritest, Kristina Potapova, on avaldanud analüüsi tutvustava artikli ka Postimehes.

Analüüsis öeldakse, et Venemaa ametlikud ja mitteametlikud püüdlused mõjutada Euroopa avalikkust ja poliitilisi otsustajaid erinevate organisatsioonide ja mõttekodade kaudu ning muul viisil langevad ühte “eliidivastase mässuga” läänes.

“Ühendkuningriigi 2016. aasta juuni referendumi otsus lahkuda EL-ist, populistist Donald Trumpi esiletõus USA presidendivalimistel ning euroskeptiliste parteide populaarsus Poolas, Prantsusmaal ja teistes riikides näivad olevat osa samast rahulolematuse mustrist meie demokraatlike süsteemidega. Nii nagu kodumaine populistlik mäss Euroopas ja USA-s, osutab ka Venemaa agressiivne poliitika nõrkustele lääne demokraatiates,” kirjutatakse dokumendis.

Seetõttu peetakse vajalikuks võtta luubi alla Venemaa propaganda ning samuti tegevus erinevate organisatsioonide rahastamisel ja lobitööl.

Vastukaaluks Venemaa püüdlustele soovitatakse analüüsis taastada Euroopa Liidus omaenda narratiiv, mis põhineks euroopalikel väärtustel ja rõhutaks, et EL seisab inimõiguste, õigusriigi, vabaduse ja võrdsuse eest.

EL ja selle liikmesriigid peaksid toetama demokraatiameelset kodanikuühiskonda. Karmistada tuleks nõudeid valitsusväliste organisatsioonide ja lobistide läbipaistvusele. EL-i tasandil tuleks luua lobistide register, mida haldaks sõltumatu organisatsioon.

Veel ühe ettepaneku kohaselt peaks ajakirjandus ja kodanikuühiskond kaardistama poliitikute avaldused ning nende käitumise hääletamistel.

Samas rõhutatakse, et lääs ei tohi ohverdada sõna- ja kogunemisvabaduse põhimõtet ega kehtestada Venemaa “välisagentide seaduse” taolisi reegleid. Lääne vastus Venemaa-poolsele mõjutamisele peab olema informatsiooni levitamine ja mitte tegevuse kriminaliseerimine.